Simplikios bol jeden z posledných príslušníkov aténskej novoplatónskej školy v 6. stor. po Kr. Dokazoval, podobne ako iní novoplatonici, že medzi filozofiou Platónovou a Aristotelovou nie sú podstatné rozdiely. Zachovali sa od neho veľmi cenné komentáre k Aristotelovým Kategóriám, Fyzike, spise O nebi a O duši.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.