Simula

programovací jazyk

Simula je programovací jazyk určený najmä na návrh systémov určených na simulácie. Existujú dve verzie jazyka - Simula I a Simula 67. Bol vyvinutý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia nórskymi informatikmi, Ole-Johanom Dahlom a Kristenom Nygaardom.

Zo syntaktického hľadiska je jazyk nadmnožinou jazyka ALGOL 60. Má však viacero čŕt objektovo orientovaného programovacieho jazyka, ako napr. triedy, virtuálne metódy alebo tzv. Garbage collector.