O rovnomennom rode rýb pozri skalár (rod).

Skalár alebo skalárna veličina je veličina, ktorá je s ohľadom na zvolenú jednotku úplne určená jediným číselným údajom (dĺžka čiary 5 m, čas 2 s, hmotnosť 2 kg, teplota 20 K, energia 10 J a pod.). Pre skaláry platia algebrické operácie s veličinami.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok