Skladaný potok je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Polhoranky, meria 2 km a je tokom V. rádu.

Skladaný potok
potok
Zdrojnica Podbeskydská vrchovina
Ústie Polhoranka
Dĺžka km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-072
Číslo recipienta 4-21-03-9885
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Tečie v Podbeskydskej vrchovine[2], pramení v oblasti rašelinísk na juhovýchodnom úpätí Kýčery (803,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 687 m n. m. Od prameňa tečie juhozápadným smerom, z ľavej strany priberá dva krátke prítoky vytekajúce z rašelinísk na severnom svahu Bobrovského grúňa (692,8 m n. m.) a na krátkom úseku pokračuje západným smerom. Následne sa znovu stáča na juhozápad, preteká obcou Zubrohlava, kde sa v nadmorskej výške približne 608 m n. m. vlieva do Polhoranky.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.