Sklon osi rotácie je astronomický pojem, ktorý vyjadruje uhol medzi osou rotácie planéty a rovinou obehu. Nazýva sa aj inklinácia osi.

Rozsah sklonu Zemskej osi