Skrutínium

Skrutínium je spočítanie hlasov pri voľbách, alebo hlasovanie alebo volebné kolo hlasovania. Človek vykonávajúci spočítavanie hlasov sa nazýva skrutátor.

Slovo pochádza z Fr. scrutin, skoršie Lat. Scrutinium od scrutari - vyhľadávať alebo dôkladne preskúmať, z voľby pápeža v katolíckej cirkvi, dôkladné prešetrenie platnosti hlasov po petícii neúspešného kandidáta.