Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Skvíz alebo nátlaková hra je bridžová technika, ktorá donúti súperov v koncovke zahodiť niektorú z najvyšších kariet a tak získať zdvih, či zdvihy vo farbe zahodenej karty. Skvíz väčšinou uplatňuje hlavný hráč proti obrancom, ale môže to byť aj naopak.

Skvíz sa používa aj vo whiste, ale častejšie sa používa a prepracovanejší je v bridži.

Skvíz operuje s princípom, v n-kartovej koncovke s n-1 kombináciou vysokých kariet, dve ruky majú jeden potencionálny zdvih.


Ukážka jednoduchého skvízu.

AJ
K
-
-

KQ
A
-
-

N
W         E
S

-
-
-
-

4
6
-
A

W   N   E   S

Juh vynesie trefové eso a Západ je v srdcovo pikovom skvíze - ak zahodí srdcové eso, hlavný hráč zahodí pikového dolníka a získa všetky zvyšné zdvihy, ak západ zahodí pik, hlavný hráč zahodí srdce a zase získa všetky zdvihy.

Toto je pozičný skvíz. Ak by si východ a západ vymenili karty, skvíz by nefungoval.


Ak by v koncovke bolo nasledujúce rozloženie kariet, skvíz by nefungoval. Na trefové eso z juhu, západ zahodí káro a nie je v skvíze.

AJ
K
2
-

KQ
A
7
-

N
W         E
S

3
-
Q
87

4
6
3
A

W   N   E   S

Klasifikácia skvízov upraviť

Existuje niekoľko klasifikácii skvízov.

 • Podľa fungovania skvízu:
  • Automatický skvíz, hociktorý súper bude skvízovaný.
  • Pozičný skvíz, iba jeden zo súperov je skvízovaný.
 • Podľa počtu skvízovaných súperov:
  • Jednoduchý, keď len jeden súper je skvízovaný
  • Dvojitý, keď obaja súperi sú skvízovaní
 • Podľa počtu skvízovaných farieb:
  • Dvojfarebný skvíz
  • Trojfarebný skvíz
  • Jednofarebný skvíz
 • Podľa spôsobu zisku:
  • Materiálny skvíz, súperi odovzdajú zdvih priamo
  • Nemateriálny skvíz, súperi sa dostanú do strategickej pozície, extra zdvih, sa zmaterializuje neskôr. Napríklad súper musí zahodiť kartu, ktorá hlavnému hráčovi poskytne vstup alebo zahodí odchodovú kartu.
Názov Automatický Počet súperov Počet farieb Materiál Počet
Jednoduchý skvíz Oboje 1 2 Áno Áno
Nožnicový skvíz Automatický 1 2 Áno Áno
Tromfový skvíz Oboje 1 2 Áno Áno
Progresívny skvíz
(alebo Trojitý skvíz)
Pozičný 1 3 Áno Áno
Dvojitý skvíz Oboje 2 3 Áno Áno
Jednofarebný skvíz Pozičný 1 1 Nie Nie
Kanibalský skvíz Pozičný 1 2 Áno Áno
Pseudo-skvíz N/A N/A N/A Nie N/A

Pseudo skvíz upraviť

Ako z názvu vyplýva, nie je to skutočný skvíz. Hráč si iba myslí, že je skvízovaný a tak často zahodí nesprávnu kartu.