Slivnica je potok v Podunajskej nížine, preteká územím okresu Topoľčany.[1] Je to pravostranný prítok Chotiny, meria 13,6 km a je tokom V. rádu. Na hornom toku preteká Slivničnou dolinou, v tomto úseku sú zjavné erózne prejavy zrážkovej vody vo forme výmoľov. Na dolnom toku preteká oblasťou pestovania chmeľu.

sútok Slivnice a Slivničky

Prameň upraviť

Pramení v Považskom Inovci na severovýchodnom svahu Smutného vŕšku (604,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 500 m n. m.

Smer toku upraviť

Od prameňa sa na krátkych úsekoch postupne stáča na východ, potom na juh, od obce Závada tečie na juhovýchod

Geomorfologické celky upraviť

  1. Považský Inovec, podcelok Nízky Inovec,
  2. Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bojnianska pahorkatina[2]

Prítoky upraviť

Sprava prítok (278,6 m n. m.) prameniaci južne od obce Podhradie, Slivnička, zľava prítok z oblasti Lipovej

Ústie upraviť

Ústi do Chotiny pri obci Tovarníky v nadmorskej výške okolo 186 m n. m.

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.