Chotina je rieka v okresoch Bánovce nad Bebravou a Topoľčany.[1] Je to pravostranný prítok Nitry s dĺžkou 29 km, je tokom IV. rádu.

Chotina v Topoľčanoch

Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec[2], pod hlavným hrebeňom pohoria, na juhovýchodnom úpätí vrchu Jakubová (906,1 m n. m.), v nadmorskej výške približne 780 m n. m.

V pramennej oblasti utvára vejár viacerých prítokov a tečie najprv juhovýchodným smerom, sprava priberá Švarcov jarok a stáča sa na východ. Zľava potom priberá Sakovú, pri osade Stará huta Starohutský potok sprava a následne pri samote Mankovec rovnomenný potok z ľavej strany.

Ďalej mení smer toku na juhovýchod, sprava priberá Bystrý potok a vzápätí taktiež sprava Chotinku a preteká popri osade Kulháň. Ďalej priberá pravostranné prítoky, najprv spod Ostrého vrchu (669,1 m n. m.) a potom Vrábeľku. Následne vteká do vodnej nádrže Nemečky (281,5 m n. m.) a vstupuje do Podunajskej pahorkatiny, do podcelku Nitrianska pahorkatina.[2]

Tu preteká obcou Nemečky a postupne sa stáča viac na juh. Až ku obci Tvrdomestice vytvára niekoľko meandrov, tečie intravilánom obce a následne za obcou opäť meandruje. Pri osade Mreža sa spája s pravostrannou Železnicou a výrazne rozširuje svoje koryto.[3]

Tok riečky sa potom trojnásobne oblúkovito stáča a vstupuje na územie obce Jacovce, kde vytvára jeden prudký ohyb a následne menšiu sihoť. Potom tečie cez susedné Tovarníky, z pravej strany priberá Slivnicu a ďalej tečie cez Topoľčany juhovýchodným smerom až ku svojmu ústiu do Nitry južne od mesta.

Riečka patrí do kaprového revíru Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Topoľčany s označením Nitra č. 4, číslo revíru: 2-1430-1-1.

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chotina

Súradnice: 48°32′38″S 18°10′18″V / 48,543919°S 18,171687°V / 48.543919; 18.171687