Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov (SKA) je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave s preneseným výkonom štátnej správy, ktorá reguluje výkon povolania architekt/-ka a krajinný architekt/-ka a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Sídlo SKA na Námestí SNP, 18 v Bratislave

Bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií.

Od roku 2003 je členkou Architektonickej rady Európy (ACE) a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre (ENACA).

Slovenská komora architektov okrem iných zákonom stanovených úloh overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní verejných súťaží, stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia. Od roku 2002 je vyhlasovateľkou Ceny Slovenskej komory architektov CE ZA AR.

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°08′33″S 17°06′28″V / 48,142398°S 17,107674°V / 48.142398; 17.107674