Otvoriť hlavné menu

Štatút súťažeUpraviť

Predmetom súťaže je predstavenie architektonických diel verejnosti a informovanie o dianí na poli architektúry. Súťaž je postavená na ochote a aktivite architektov oboznámiť verejnosť so svojimi dielami. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2002. Od roku 2005 je prihlásenie diel do súťaže bezplatné. Udeľuje sa za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy a koncipovaná je ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikového prierezu. Na sochárskom diele je nápis Slovenská komora architektov. Rozmery má 16 x 32 x 8 cm. Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter. Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele a o jeho autorovi alebo o kolektíve autorov. Udeľuje sa každoročne pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej komory architektov 1. júna alebo ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory 10. októbra.

Cena sa udeľuje v kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budovy, Interiér a Exteriér (nie vždy sa podarila cena udeliť).

Je možné cenu v určitej kategórii aj neudeliť, ak po vyradení návrhov, ktoré nesplnili určené podmienky účasti alebo kvality, zostane menej ako šesť návrhov. Uchádzači o cenu musia byť v čase podávania návrhu členovia Komory alebo ak ide o kolektív, tak aspoň jeho vedúci, poprípade väčšina autorského kolektívu. Architektonické dielo môže byť navrhnuté na cenu, ak nie je staršie ako dva kalendárne roky pre rokom udelenia ceny. V roku 2002 bolo možné prihlásiť diela od roku 1992.

Návrhy musia obsahovať :

 1. označenie autora (spoluautorov)
 2. názov a umiestnenie diela
 3. označenie kategórie, v ktorej by sa malo dielo oceniť
 4. dátum uskutočnenia diela
 5. opis a charakteristiku diela
 6. základnú grafickú dokumentáciu
 7. fotografickú dokumentáciu
 8. panel o rozmeroch 70x100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b)
 9. súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením diela, ak bude nominované na cenu

O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov. Jej zloženie zostavuje každoročne najneskôr tri mesiace pred termínom slávnostného zhromaždenia predstavenstvo. Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.

V prvom kole posudzovania návrhov porota vyberie z každej kategórie na ocenenie tri, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu diela. O každom z nich sa vyhotoví odborný posudok. Ďalej postupujú do druhého kola. Tieto návrhy možno zverejniť a vystaviť ako diela nominované na cenu ešte pred odovzdávaním ceny. V druhom kole porota z postúpených návrhov určí tajným hlasovaním v každej kategórii jedno dielo, ktorému sa udelí cena.

Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní ceny v jednotlivých kategóriách. Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení. Tento štatút nadobudol účinnosť 1. marca 2002. Zmena štatútu z 5. novembra 2002 nadobudla účinnosť 1. decembra 2002. Zmena štatútu z 3. februára 2005 nadobudla účinnosť 15. februára 2005.

Ocenené dielaUpraviť

CE.ZA.AR 2002Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 30. mája počas slávnostného večera v Istropolise
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Michal Gaj, Václav Kohlmayer, Ľubica Vitková, Márius Žitňanský, Jozef Zavarský a Ján Komrska
 • v kategórii Rodinné domy
 • v kategórii Bytové domy
  • Obytný komplex 130 bytových jednotiek, Bratislava – Kramáre, autori: Peter Moravčík, Juraj Šujan, Karol Stassel, Lucia Marušíková
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Obchodno-administratívne centrum JOPA, Banská Bystrica, autor: Štefan Moravčík
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
 • v kategórii Interiér
  • Kongresová sála KÚ, Banská Bystrica, autori: Ivan Petelen, Peter Daniel, Michal C. Hronský, Jozef Chrobák

CE.ZA.AR 2003Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 24. mája počas slávnostného večera vo veľkej sále Istropolisu
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Marta Kropiláková, Dalibor Borák, Peter Pásztor, Juraj Šujan, Jozef Zavarský a Ján Komrska.
 • v kategórii Bytové domy
  • Štartovacie byty, sociálne bývanie pre mladé rodiny, Trnava, autori: Ing.arch. Katarína Viskupičová, Ing. arch. Peter Horváth, spolupráca: Ing. arch. Štefan Magula
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Košice, autori: Ing.arch. Jozef Fabian, Ing.arch. Ivan Rozbuďko, Ing. arch. Štefan Zahatňanský
 • v kategórii Interiér
  • Ateliér na Baštách – interiér firmy A-dom, Horné Bašty – Trnava, autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

CE.ZA.AR 2004Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v divadle Aréna
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Štefan Mitro, Mikuláš Rohrböck, Ľubomír Stacho, Juraj Šujan, Katarína Viskupičová, Ján Zavarský
 • v kategórii Rodinné domy
  • neboli nominované žiadne diela - porota zhodnotila, že prihlásené práce nereprezentovali celé spektrum realizácii rodinných domov
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava, autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, spolupráca: Nora Kuhnová, Daša Barková, Juraj Čerešnák, Marek Poliačik
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou, Milosrdní bratia, Bratislava, autori: Karol Šlachta, Ivan Kočan, Stanislav Beňačka
 • v kategórii Interiér
  • Bratislavský hrad, rekonštrukcia budovy na západnej terase – interiér, autori: Peter Bouda, Ivan Masár
 • v kategórii Exteriér
  • 2.etapa pešej zóny v Martine, autori: Dušan Maňák, Richard Lichý, Martin Pavelek, Roman Trizuliak

CE.ZA.AR 2005Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Ludvík Grym (Česko)- predseda poroty, Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Dušan Čupka, Akad. arch. Karol Gregor, prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ing. arch. Mikuláš Rohrböck
 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Šenkvice, autor: Ing. arch. Oľga Vodová
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom Mondrian, Bratislava – Ružinov, autori: Ing.arch. Andrej Alexy, Ing.arch. Andrea Klimková
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy

Apollo Business Center, Mlynské nivy, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch, Ing. arch. Otto Grossmann

 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul., Košice, autori: Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
 • v kategórii Interiér
  • Stála expozícia – NBS Múzeum mincí a medailí Kremnica, autori: Akad. arch. Dušan Voštenák, Akad. mal. Pavel Choma

CE.ZA.AR 2006Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 12. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Irakli Eristavi (predseda poroty), Ing. arch. Ludvík Grym (Česko), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Martin Mašek, PhD.; Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD., Ing. arch. Štefan Zahatňanský.
 • v kategórii Rodinné domy
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom Skelet, Žilina, Autorka: Ľubica Koreňová
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Administratívna budova Montex, a. s., Rovinka, Autor: Márius Žitňanský
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Hotel Aston, Bratislava, Autori: Kalin Cakov, Emil Makara, Spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík
 • v kategórii Interiér
  • BAR – BAR, Skalica, Autori: Miloš Juráni, Július Toma, Výtvarná spolupráca: Sára Pernecká
 • v kategórii Exteriér
  • Pešia zóna Piešťany – II. etapa, Piešťany, Autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová

CE.ZA.AR 2007Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 10. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Peter Lizon, AA (USA),(predseda poroty), Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Katarína Viskupičová, Akad. soch. Milan Lukáč, Ing. arch. Vladimír Milunič (Česko), Ing. arch. Ľubomír Závodný, Akad. arch. Dušan Voštenák
 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom za Priekopou, Košice, autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
 • v kategórii Bytové domy
  • Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. art. Karol Stassel
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Národné centrum vodného póla, Nováky, autor: Ing. arch. Juraj Kiaba
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Design factory, Bratislava, autori: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • v kategórii Interiér
  • Expozícia archeologických nálezov v kazemate Nitrianskeho hradu, Nitra, autor: Ing. arch. Viktor Šabík, spolupráca: Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast, autori architektonickej koncepcie: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

CE.ZA.AR 2009Upraviť

 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom m2 Rusovce, autor: Maroš Fečík
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom A + B, Mudroňova ul., Bratislava, autor: Ľubomír Závodný
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov
  • Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – I. etapa, autori: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
 • v kategórii Interiér
  • Rekonštrukcia objektu Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, autori: Iľja Skoček, Igor Čierny, Peter Kožuško, Martin Skoček

ReferencieUpraviť

 • ASB č. 7-8/2005, ročník XII., JAGA, str. 20-21
 • Katalóg k cene Slovenskej komory architektov 2002-2006; Eurostav
 • Informácie Slovenskej komory architektov, marec 2003

Externé odkazyUpraviť