CE.ZA.AR

cena Slovenskej komory architektov za architektúru

CE.ZA.AR je cena Slovenskej komory architektov za architektúru. Prvý ročník bol otvorený v roku 2002. Popri Cene Dušana Jurkoviča, Cene ARCH či Stavbe roka je to ďalšia z významných architektonických cien na Slovensku.

Štatút súťažeUpraviť

Predmetom súťaže je predstavenie architektonických diel verejnosti a informovanie o dianí na poli architektúry. Súťaž je postavená na ochote a aktivite architektov oboznámiť verejnosť so svojimi dielami. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2002. Od roku 2005 je prihlásenie diel do súťaže bezplatné. Udeľuje sa za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Cena má formu sochárskeho diela znázorňujúce symbol budovy a koncipovaná je ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikového prierezu. Na sochárskom diele je nápis Slovenská komora architektov. Rozmery má 16 × 32 × 8 cm. Autorom sochárskeho diela je Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter. Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele a o jeho autorovi alebo o kolektíve autorov. Udeľuje sa každoročne pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej komory architektov 1. júna alebo ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory 10. októbra.

Cena sa udeľuje v kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budovy, Interiér a Exteriér (nie vždy sa podarila cena udeliť).

Je možné cenu v určitej kategórii aj neudeliť, ak po vyradení návrhov, ktoré nesplnili určené podmienky účasti alebo kvality, zostane menej ako šesť návrhov. Uchádzači o cenu musia byť v čase podávania návrhu členovia Komory alebo ak ide o kolektív, tak aspoň jeho vedúci, poprípade väčšina autorského kolektívu. Architektonické dielo môže byť navrhnuté na cenu, ak nie je staršie ako dva kalendárne roky pre rokom udelenia ceny. V roku 2002 bolo možné prihlásiť diela od roku 1992.

Návrhy musia obsahovať :

 1. označenie autora (spoluautorov)
 2. názov a umiestnenie diela
 3. označenie kategórie, v ktorej by sa malo dielo oceniť
 4. dátum uskutočnenia diela
 5. opis a charakteristiku diela
 6. základnú grafickú dokumentáciu
 7. fotografickú dokumentáciu
 8. panel o rozmeroch 70 × 100 cm s obrazovou dokumentáciou a údajmi podľa písmen a) a b)
 9. súhlas autora (autorov) s uverejnením, vystavením a vytlačením diela, ak bude nominované na cenu

O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov. Jej zloženie zostavuje každoročne najneskôr tri mesiace pred termínom slávnostného zhromaždenia predstavenstvo. Porota najprv posúdi podané návrhy, či splnili vyhlásené podmienky. Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.

V prvom kole posudzovania návrhov porota vyberie z každej kategórie na ocenenie tri, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu diela. O každom z nich sa vyhotoví odborný posudok. Ďalej postupujú do druhého kola. Tieto návrhy možno zverejniť a vystaviť ako diela nominované na cenu ešte pred odovzdávaním ceny. V druhom kole porota z postúpených návrhov určí tajným hlasovaním v každej kategórii jedno dielo, ktorému sa udelí cena.

Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní ceny v jednotlivých kategóriách. Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení. Tento štatút nadobudol účinnosť 1. marca 2002. Zmena štatútu z 5. novembra 2002 nadobudla účinnosť 1. decembra 2002. Zmena štatútu z 3. februára 2005 nadobudla účinnosť 15. februára 2005.

Ocenené dielaUpraviť

CE.ZA.AR 2002Upraviť

 
Erdődyho palác v Bratislave, víťaz v kategórii rekonštrukcia a obnova budovy za rok 2002
 • vyhlásenie výsledkov 30. mája počas slávnostného večera v Istropolise
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Michal Gaj, Václav Kohlmayer, Ľubica Vitková, Márius Žitňanský, Jozef Zavarský a Ján Komrska
 • v kategórii Rodinné domy
 • v kategórii Bytové domy
  • Obytný komplex 130 bytových jednotiek, Bratislava – Kramáre, autori: Peter Moravčík, Juraj Šujan, Karol Stassel, Lucia Marušíková
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Obchodno-administratívne centrum JOPA, Banská Bystrica, autor: Štefan Moravčík
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
 • v kategórii Interiér
  • Kongresová sála KÚ, Banská Bystrica, autori: Ivan Petelen, Peter Daniel, Michal C. Hronský, Jozef Chrobák

CE.ZA.AR 2003Upraviť

 
Kostol sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2003
 • vyhlásenie výsledkov 24. mája počas slávnostného večera vo veľkej sále Istropolisu
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Marta Kropiláková, Dalibor Borák, Peter Pásztor, Juraj Šujan, Jozef Zavarský a Ján Komrska.
 • v kategórii Bytové domy
  • Štartovacie byty, sociálne bývanie pre mladé rodiny, Trnava, autori: Ing. arch. Katarína Viskupičová, Ing. arch. Peter Horváth, spolupráca: Ing. arch. Štefan Magula
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Košice, autori: Ing. arch. Jozef Fabian, Ing.arch. Ivan Rozbuďko, Ing. arch. Štefan Zahatňanský
 • v kategórii Interiér
  • Ateliér na Baštách – interiér firmy A-dom, Horné Bašty – Trnava, autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

CE.ZA.AR 2004Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v divadle Aréna
 • odborná porota v zložení: prof. Peter Gál (predseda poroty), Štefan Mitro, Mikuláš Rohrböck, Ľubomír Stacho, Juraj Šujan, Katarína Viskupičová, Ján Zavarský
 • v kategórii Rodinné domy
  • neboli nominované žiadne diela - porota zhodnotila, že prihlásené práce nereprezentovali celé spektrum realizácii rodinných domov
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava, autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, spolupráca: Nora Kuhnová, Daša Barková, Juraj Čerešnák, Marek Poliačik
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou, Milosrdní bratia, Bratislava, autori: Karol Šlachta, Ivan Kočan, Stanislav Beňačka
 • v kategórii Interiér
  • Bratislavský hrad, rekonštrukcia budovy na západnej terase – interiér, autori: Peter Bouda, Ivan Masár
 • v kategórii Exteriér
  • 2.etapa pešej zóny v Martine, autori: Dušan Maňák, Richard Lichý, Martin Pavelek, Roman Trizuliak

CE.ZA.AR 2005Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 13. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Ludvík Grym (Česko)- predseda poroty, Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Dušan Čupka, Akad. arch. Karol Gregor, prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ing. arch. Mikuláš Rohrböck
 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Šenkvice, autor: Ing. arch. Oľga Vodová
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom Mondrian, Bratislava – Ružinov, autori: Ing.arch. Andrej Alexy, Ing.arch. Andrea Klimková
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy

Apollo Business Center, Mlynské nivy, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch, Ing. arch. Otto Grossmann

 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul., Košice, autori: Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
 • v kategórii Interiér
  • Stála expozícia – NBS Múzeum mincí a medailí Kremnica, autori: Akad. arch. Dušan Voštenák, Akad. mal. Pavel Choma

CE.ZA.AR 2006Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 12. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Irakli Eristavi (predseda poroty), Ing. arch. Ludvík Grym (Česko), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Martin Mašek, PhD.; Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD., Ing. arch. Štefan Zahatňanský.
 • v kategórii Rodinné domy
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom Skelet, Žilina, Autorka: Ľubica Koreňová
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Administratívna budova Montex, a. s., Rovinka, Autor: Márius Žitňanský
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Hotel Aston, Bratislava, Autori: Kalin Cakov, Emil Makara, Spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík
 • v kategórii Interiér
  • BAR – BAR, Skalica, Autori: Miloš Juráni, Július Toma, Výtvarná spolupráca: Sára Pernecká
 • v kategórii Exteriér
  • Pešia zóna Piešťany – II. etapa, Piešťany, Autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová

CE.ZA.AR 2007Upraviť

 • vyhlásenie výsledkov 10. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Peter Lizon, AA (USA),(predseda poroty), Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Katarína Viskupičová, Akad. soch. Milan Lukáč, Ing. arch. Vladimír Milunič (Česko), Ing. arch. Ľubomír Závodný, Akad. arch. Dušan Voštenák
 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom za Priekopou, Košice, autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
 • v kategórii Bytové domy
  • Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava, autori: Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. art. Karol Stassel
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Národné centrum vodného póla, Nováky, autor: Ing. arch. Juraj Kiaba
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Design factory, Bratislava, autori: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • v kategórii Interiér
  • Expozícia archeologických nálezov v kazemate Nitrianskeho hradu, Nitra, autor: Ing. arch. Viktor Šabík, spolupráca: Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast, autori architektonickej koncepcie: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

CE.ZA.AR 2008Upraviť

 
Dom smútku v Modre, víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy za rok 2008
 • vyhlásenie výsledkov 8. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla[1]
 • odborná porota v zložení: Ing. arch. Ľubomír Závodný (predseda poroty), Ing. arch. Igor Jeník (Nemecko), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (Česko), Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (Česko), Ing. arch. Zuzana Zacharová
 • v kategórii Rodinné domy
  • Nadstavba rodinného domu, Medzierka, Bratislava, autor: Ing. arch. Ilja Skoček
 • v kategórii Bytové domy
  • Athos – Porthos – Aramis, Machnáč, Bratislava, autori: Ing. arch. Peter Čavara, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Akad. arch. Fedor Minárik
 • v kategórii Občianske a priemyselné budovy
  • Dom Smútku, Modra, autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budovy
  • Areál Starý Mlyn, Branč, autori: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
 • v kategórii Interiér
  • Kardiocentrum Nitra, v priestoroch Fakultnej nemocnice, Nitra, autori: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
 • v kategórii Exteriér
  • Revitalizácia toku Dubová v km 4,32 – 5,27, Piešťany, autori: Ing. Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech

CE.ZA.AR 2009Upraviť

 • v kategórii Rodinné domy
  • Rodinný dom m2 Rusovce, autor: Maroš Fečík
 • v kategórii Bytové domy
  • Bytový dom A + B, Mudroňova ul., Bratislava, autor: Ľubomír Závodný
 • v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov
  • Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – I. etapa, autori: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
 • v kategórii Interiér
  • Rekonštrukcia objektu Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, autori: Iľja Skoček, Igor Čierny, Peter Kožuško, Martin Skoček

ReferencieUpraviť

 1. Výsledky súťaže CE ZA AR prekvapili [online]. JAGA GROUP, s.r.o., 2008-11-24, [cit. 2020-07-11]. Dostupné online.
 • ASB č. 7-8/2005, ročník XII., JAGA, str. 20-21
 • Katalóg k cene Slovenskej komory architektov 2002-2006; Eurostav
 • Informácie Slovenskej komory architektov, marec 2003

Externé odkazyUpraviť