Slovenská liga v Amerike

Slovenská liga v Amerike (angl. Slovak League of America) je strešná organizácia združujúca niekoľko organizácií a spolkov vytvorených občanmi Spojených štátov slovenského pôvodu. V súčasnosti má asi 300 000 členov.

História Upraviť

Slovenská liga v Amerike bola založená 30. mája 1907 v Clevelande. Jej prvým predsedom bol Štefan Furdek. Bola vytvorená ako strešná organizácia, združujúca viaceré už existujúce krajanské spolky. Jej cieľom bolo reprezentovať amerických Slovákov a podporovať emancipačné snahy Slovákov vo vtedajšom Uhorsku. V roku 1914 Slovenská liga pod vedením Ivana Daxnera vypracovala politický program o požiadavkách slovenského národa Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských. 22. októbra 1915 uzatvorili v Clevelande predstavitelia ligy a Českého národného združenia dokument o vytvorení spoločného štátu pod názvom Clevelandská dohoda. V dohode sa uvažovalo o federatívnom usporiadaní spoločného štátu s úplnou národnou autonómiou Slovenska.

Externé odkazy Upraviť