Slovenská národná rada (1914)

Slovenská národná rada (skratka SNR) bol názov celonárodného reprezentatívneho politického orgánu Slovákov, na ktorého vytvorení sa zhodli zástupcovia slovenskej politickej scény na schôdzi v Budapešti 26. mája 1914, avšak plánované založenie SNR počas augustových slávnostíTurčianskom Svätom Martine prekazilo vypuknutie prvej svetovej vojny. Cieľom tohto konceptu bolo vytvoriť jednotnú platformu, prostredníctvom ktorej by jednotlivé prúdy slovenskej politickej scény formulovali spoločné požiadavky a koordinovali spoločný postup pri ich presadzovaní, pričom v ostatných veciach si zachovávali voľnú ruku.[1][2]

Hoci pokus o konštituovanie SNR v roku 1914 zlyhal, túto koncepciu sa podarilo presadiť do života v roku 1918 s blížiacim sa koncom vojny. K ustanoveniu SNR došlo 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine (pozri Slovenská národná rada rokov 1918 – 1919).

Referencie upraviť

  1. Kováč, Dušan (2004), „Pred prvou svetovou vojnou“, in Kováč, Dušan, Na začiatku storočia : 1907 – 1914, Slovensko v 20. storočí, prvý zväzok (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 209-210, ISBN 80-224-0776-3 
  2. Letz, Róbert (2006), „SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA (1918 – 1919)“, in Škvarna, Dušan, Lexikón slovenských dejín (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 315, ISBN 80-10-00872-9 

Odporúčaná literatúra upraviť

  • Pekník, Miroslav; a kol. (2008), Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu (2. rozš. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1062-5