Slovenský denník (1918 – 1938)

Slovenský denník bolo periodikum, ktoré vychádzalo na Slovensku od r. 1918 do r. 1938.

Titulný list periodika Slovenský denník

Vydavateľské údaje upraviť

Denník vychádzal v Ružomberku, neskôr v Bratislave. Vyšiel 9. novembra 1918 a zanikol 31. decembra 1938. Uverejňoval aj romány na pokračovanie.

 • Podnázov : Orgán Slovenskej národnej rady
 • Hlavný redaktor : Karol Hušek, neskôr Bohdan Pavlů
 • Zodpovedný redaktor : František Votruba, Karol Hušek, Svetozár Kresák, Ján Hrušovský
 • Redaktori : Karol Hušek, Štefan Mnoheľ
 • Vydavateľ : Slovenská národná rada, od r. 1920 František Votruba
 • Majiteľ : Československé podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislave, neskôr Českomoravské podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislave a Noviny, tiskárske a vydavateľské podniky v Bratislave
 • Tlač : Kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku, neskôr Kníhtlačiareň C. F. Wiganda v Bratislave, neskôr ďalší

Periodicita upraviť

 • 1918 – roč. I. – 40 čísiel – po 2-6 strán
 • 1919 – roč. II. – 283 čís. – po 4-12 s.
 • 1920 – roč. III. – 296 čísiel – po 2-18 s.
 • ...
 • 1925 – roč. VIII. – 296 čís. – po 4-16 s.
 • ...
 • 1930 – roč. XIII. – 299 čís. – po 6-16 s.
 • ...
 • 1935 – roč. XVIII. – 299 čís. – po 6-16 s.
 • 1936 – roč. XIX. – 299 čís. – po 6-24 s.
 • 1937 – roč. XX. – 298 čís. – po 8-40 s.
 • 1938 – roč. XXI. – 302 čís. – po 4-72 s.

Periodikum v elektronickej podobe upraviť

Zdroj upraviť

 • SLOVENSKÝ DENNÍK. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.