Slovenský zväz astronómov

Slovenský zväz astronómov (do roku 2013 Slovenský zväz astronómov amatérov) je občianske združenie, ktoré združuje záujemcov o astronómiu. Sídlom ústredného orgánu, Rady Zväzu, je Rimavská Sobota.

Je to dobro­voľná spoločenská organizácia združujúca záujemcov o astronómiu, kozmonautiku a príbuzné vedné odbory. Vznikla v roku 1970. Jej poslaním je oboznamovať svojich členov a ostatných občanov s novými vedeckými poznat­kami, rozvíjať ich technické zručnosti a prispievať tým k zvyšova­niu úrovne vzdelania. Spolupracuje najmä so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, s hvezdárňami a so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Externé odkazy

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.