Slovník inojazyčný

Slovník inojazyčný je prvý slovník cudzích slov v slovenčine. Jeho autorom je Peter Tvrdý.

Prvé vydanie vydalo okolo roku 1922 v Bratislave vydavateľstvo Comenius, druhé, značne upravené vydanie vydal v roku 1932 v Žiline O. Trávniček. Prvé vydanie má 125 strán, druhé 218 strán. Slovník je praktického rázu. Zdrojom na zostavenie slovníka bol Riegrov Slovník naučný, Ottův slovník naučný a Kottov Česko-německý slovník.

Autor slovníka v druhej polovici 19. storočia korigoval Mrázovu mluvnicu, potom odišiel na desaťročia do Ruska, v roku 1920 sa vrátil na Slovensko a zostavil viacero významných slovníkov.