Smíchov (prítok Myjavy)

Smíchov je potok na Kopaniciach, v centrálnej časti okresu Myjava. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 4,9 km a je tokom IV. rádu.

Smíchov
potok
Zdrojnica Biele Karpaty
Ústie Myjava
Dĺžka 4,9 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-006
Číslo recipienta 4-13-03-1322
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Bielych Karpatoch juhojuhozápadne od kóty 507,9 m a západne od osady Zimovci, v nadmorskej výške približne 460 m n. m. Najprv tečie juhojuhovýchodným smerom, na hornom toku priberá pravostranný prítok vznikajúci juhozápadne od kóty 507,9 m, vstupuje do Myjavskej pahorkatiny a postupne preteká osadami Valúchovci, Klvačovci, Vankovci a Zríniovci. Následne priberá významný pravostranný prítok (2,1 km) od osady Krčkovci a na krátkych úsekoch tečie najprv severojužným, potom opäť juhojuhovýchodným smerom. Tesne pred ústím sa stáča na juh, podteká cestu II. triedy č. 581 a na západnom okraji Turej Lúky ústi v nadmorskej výške cca 298 m n. m. do Myjavy.