Turá Lúka

mestská časť Myjavy

Turá Lúka je mestská časť mesta Myjava.

Polohopis upraviť

Nachádza sa v Myjavskej pahorkatine, na hornom toku rieky Myjava. Leží na ceste II. triedy č. 581, 3 km na západ od centra mesta. Je východiskom k hradu Branč.

Dejiny upraviť

Je to pôvodne kopaničiarska obec. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1580, patrila panstvu hradu Branč. V roku 1672 tu došlo k vzbure proti rekatolizácii. V roku 1674 tu bol umučený správca katolíckej fary, jezuitský kňaz Ján Simonides. Od roku 1980 je súčasťou mesta Myjava.

Kultúra a zaujímavosti upraviť

Pamiatky upraviť

  • Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého, jednoloďová renesančná stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1610. Kostol prešiel obnovou v roku 2010. Interiér je zaklenutý valenými klenbami s lunetami. Nachádza sa tu murovaný organový chór. Hodnotné barokové zariadenie vrátane hlavného oltára, bočných oltárov a kazateľnice, ktoré udáva Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 bolo odstránené. Zachovali sa iba tri voľne umiestnené barokové obrazy, obraz sv. Jána Nepomuckého pochádza z odstráneného oltára.[1] Fasády kostola sú členené lizénami a segmentovo ukončenými oknami so šambránami. Veža je ukončená ihlancovou helmicou.
  • Evanjelický kostol, jednoloďová klasicistická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria, bez veže, z rokov 1792-1793. V interiéri sa nachádza plochý strop a korýtková klenba. Empora je murovaná trojramenná. Oltár v štýle luiséz s centrálnym obrazom Ježiš v Getsemanskej záhrade a bočnými sochami apoštolov Petra a Pavla pochádza z konca 18. storočia. Kazateľnica pochádza z rovnakého obdobia.[2] Fasády kostola sú hladké členené opornými pilermi a segmentovo ukončenými oknami. Portály majú segmentové frontóny. Pri kostole stojí murovaná zvonica s ihlancovou helmicou.

Pomníky upraviť

  • Pomník na pamiatku dvanástich evanjelikov popravených po potlačení Turolúckej vzbury 27.7.1672, kamenná stéla na pôdoryse obdĺžnika z roku 1938.[4]

Zaujímavosti upraviť

Zachovali sa tu niektoré ľudové zvyky (piesne, hry, zvyky), v minulosti bola známa čipkárstvom a výšivkárstvom.

Osobnosti obce upraviť

Rodáci upraviť

Pôsobili tu upraviť

Referencie upraviť

  1. Turá Lúka - Kostol sv. Jána Nepomuckého [online]. Pamiatky na Slovensku. Dostupné online.
  2. Turá Lúka - Evanjelický kostol [online]. Pamiatky na Slovensku. Dostupné online.
  3. Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok [online]. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Dostupné online.
  4. Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok [online]. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°44′36″S 17°32′26″V / 48,74331°S 17,540531°V / 48.74331; 17.540531