Empora je galéria v sakrálnom priestore, ktorá oddeľuje spevákov kostolného zboru alebo určitú skupinu veriacich (ženy, šľachtu, mníšky). Zvyčajne je umiestnená pod oknami hlavnej loďe rovnako ako trifórium.

Empora v v katedrále Notre Dame v Paríži

Emporou je aj priestor vyhradený pre kostolný zbor a organ, ktorý sa častejšie nazýva chór alebo chórus. Empora pre kostolný zbor je zvyčajne umiestnená nad hlavným kostolným vchodom, resp. v západnej časti chrámu.

Druhy empor

upraviť
  • Pravá empora má vybudované plné druhé poschodie a delí bočnú loď vertikálne na dva využívateľné priestory
  • Nepravá empora je len naznačená v hlavnej lodi, ale otvory ktoré ju tvoria nevedú na pravú emporu, ale do krovu nad bočnou loďou
  • Falošná empora je len otvor v stene medzi vedľajšou a hlavnou loďou napodobňujúci emporu, nevytvára však žiaden samostatný priestor.

Empory na Slovensku

upraviť

V slovenskom prostredí sa s emporami stretávame najčastejšie v priestore hlavnej lodi a to aj u vidieckych kostolov. V románskom období vznikajú tzv. emporové kostoly, kde západne orientovaná empora (teda naproti presbytériu) slúžila ako priestor vyhradený zemepánovi, donátorovi kostola (Dražovce, Kalinčiakovo). V období gotiky vznikajú empory ako priestor pre spevácky zbor či organ, teda chóry (Rožňava).[1] S príchodom reformácie prechádza väčšina existujúcich kostolov do rúk evanjelikom či reformovaným veriacim, ktorí ich upravujú svojej liturgii. K najčastejším úpravám patrí vybudovanie empor z dôvodu zvýšenia kapacity kostolov (Plešivec). Takéto najčastejšie drevené empory vznikajú aj v malých vidieckych kostoloch, často s bohatou maliarskou výzdobou. V ojedinelých prípadoch sú dve empory umiestnené nad seba (Rybník).[2] Empory sú taktiež typickým prvkom klasicistických tolerančných kostolov, často ide o priebežné empory obiehajúce tri strany kostola s centrálne umiestnenou kazateľnicou (Bratislava, Veľký ev. kostol). Tento architektonický prvok našiel vďaka svojej účelnosti uplatnenie aj v modernej sakrálnej architektúre (Bratislava - Legionárska), tu už najčastejšie ako železobetónové monolitické konštrukcie.

Galéria

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Je západná empora v katedrálnom kostole v Rožňave gotická? [online]. Gotická cesta. Dostupné online.
  2. Empora / Tribúna [online]. Apsida.sk. Dostupné online.