Empora je galéria v sakrálnom priestore, ktorá oddeľuje spevákov kostolného zboru alebo určitú skupinu veriacich (ženy, šľachtu, mníšky). Zvyčajne je umiestnená pod oknami hlavnej loďe rovnako ako trifórium.

Empora v v katedrále Notre Dame v Paríži

Emporou je aj priestor vyhradený pre kostolný zbor a organ, ktorý sa častejšie nazýva chór alebo chórus. Empora pre kostolný zbor je zvyčajne umiestnená nad hlavným kostolným vchodom resp. v západnej časti chrámu.

Druhy emporUpraviť

  • Pravá empora má vybudované plné druhé poschodie a delí bočnú loď vertikálne na dva využívateľné priestory
  • Nepravá empora je len naznačená v hlavnej lodi, ale otvory ktoré ju tvoria nevedú na pravú emporu, ale do krovu nad bočnou loďou
  • Falošná empora je len otvor v stene medzi vedľajšou a hlavnou loďou napodobňujúci emporu, nevytvára však žiaden samostatný priestor.