Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Typ cirkvi protestantská
Vyznanie kalvinizmus
Biskup Róbert Géresi
Oblasť Slovensko
Liturgický jazyk maďarčina, slovenčina
Členovia 98 797 (SODB 2011)
Adresa Jókaiho 34
945 01 Komárno
Webstránka www.reformata.sk

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (maď. Szlovákiai Református Keresztény Egyház) je kresťanská protestantská cirkev, ktorej vznik sa na Slovensku datuje do roku 1567, keď sa konala jej prvá synoda v Debrecíne. Táto synoda sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom, hlásajúcemu tzv. kalvinizmus.

Gotický reformovaný kostol v Plešivci
Klasicistiký reformovaný kostol v Komárne

Cirkev je rozšírená prevažne v južných oblastiach Slovenska, absolútnu väčšinu jej veriacich tvoria občania maďarskej národnosti. Cirkev je organizačne rozdelená na jeden dištrikt s deviatimi seniorátmi.[1] Od 1. januára 2021 je biskupom cirkvi Róbert Géresi.[2]

História

upraviť
 • 1567 – synoda v Debrecíne, kde sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom
 • 1918 – po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniká na území Slovenska samostatná Reformovaná kresťanská cirkev. RKC vytvorila tri dištrikty (Preddunajský, Predtiský a Podkarpatský), počet cirkevných zborov dosiahol 492, v začiatkoch evidovala na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi 223 168 členov.[3]
 • 1930 – Cirkev tvorili tri dištrikty, v desiatich seniorátoch sa podľa sčítania ľudu z roku 1930 k cirkvi hlásilo 216 662 veriacich.[3]
 • 1938 – pričlenenie časti Slovenska k Maďarsku, kde bola väčšina zborov; po vojne došlo k vysídleniu veriacich maďarskej národnosti do Maďarska alebo západných Čiech
 • 1948 – vláda uznáva RKC
 • 1952 – ratifikácia cirkevnej ústavy, avšak život cirkvi je brzdený ateistickým charakterom spoločnosti
 • 1989 – rozvoj života cirkvi

Reformovaná cirkev teologicky vyznáva kalvinizmus. Za prameň viery považuje Bibliu a za podklad vierouky Druhé helvétske vyznanie a Heidelberský katechizmus. Verí v jedného Boha v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Za sviatosti považuje krst a Večeru Pánovu. Narozdiel od evanjelikov, reformovaní neveria v reálnu prítomnosť Krista vo Večeri Pánovej. Veria že vo Večeri Pánovej príjmajú spásonosnú silu Tela a Krvi Kristovej. V reformovaných kostoloch nenájdeme žiadne sochy ani obrazy.

Organizácia cirkvi

upraviť

RKC má synodálno-presbyteriálny charakter. Synoda je najvyšší zákonodarný orgán, ktorý je tvorený 17 ordinovanými a 17 laickými poslancami. Synoda zo svojich radov volí Predsedníctvo synody a Synodnú radu, ktorá sa skladá zo 7 ordinovaných a 7 laických členov.[4]

Základnou organizačnou zložkou RKC je cirkevný zbor, na ktorého čele je presbyterstvo, vedené duchovným pastierom a kurátorom. Cirkevné zbory sú združené do 9 seniorátov. Senioráty sú riadené valnými zhromaždeniami na čele so seniormi a seniorálnymi kurátormi.

Historicky je RKC dvojjazyčná. Dva senioráty majú úradnú reč slovenčinu a sedem má úradnú reč maďarčinu.

Senioráty tvoriace Generálnu cirkev[5]

upraviť
 1. Bratislavský seniorát
 2. Komárňanský seniorát
 3. Reformovaný seniorát Barš, predtým Tekovský seniorát[1]
 4. Gemerský seniorát
 5. Západokošický seniorát, od 1. júla 2007 Abovsko-turniansky[6]
 6. Východokošický seniorát, od 1. júla 2007 Zemplínsky[6]
 7. Užský seniorát
 8. Michalovský seniorát
 9. Ondavsko-hornádsky seniorát

Štatistika

upraviť
 
Reformovaná kresťanská cirkev v obciach SR podľa sčítania v roku 2011 (v %).
 
Reformovaná kresťanská cirkev v obciach SR podľa sčítania v roku 1930.
 
Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni) v obciach Slovenska podľa sčítania v roku 2001 (v %).

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k Reformovanej kresťanskej cirkvi prihlásilo 98 797 (1,83 %) obyvateľov .

Národnostné zloženie veriacich

upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2011[7]

Príslušníci Reformovanej kresťanskej cirkvi sú jedinou náboženskou skupinou na území Slovenska, v ktorej neprevažujú veriaci slovenskej národnosti, ale prevažná časť jej členov sú obyvatelia maďarskej národnosti.

Národnosť Počet veriacich v %
slovenská 26550 26,87
maďarská 70221 71,08
rómska 1343 1,36
rusínska 14 0,01
ukrajinská 17 0,02
česká 105 0,11
nemecká 21 0,02
poľská 2 0,00
chorvátska 2 0,00
srbská 1 0,00
ruská 3 0,00
židovská 1 0,00
moravská 7 0,01
bulharská 2 0,00
ostatné 55 0,06
nezistené 453 0,46
spolu 98797 100,00

Obce s najvyšším počtom veriacich

upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2001

 1. Košice – 6 286 (2,66 %)
 2. Komárno – 4 696 (12,57 %)
 3. Veľké Kapušany – 2 630 (26,95 %)
 4. Rimavská Sobota – 2 261 (9,01 %)
 5. Kráľovský Chlmec – 2 172 (27,05 %)
 6. Veľký Meder v 2 007 (22,02 %)
 7. Bratislava – 1 918 (0,45 %)
 8. Dunajská Streda – 1 841 (7,83 %)
 9. Michalovce – 1 726 (4,32 %)
 10. Levice – 1 604 (4,39 %)
 11. Tornaľa – 1 537 (18,82 %)
 12. Rožňava – 1 345 (6,98 %)
 13. Zemianska Oľča – 1 185 (45,11 %)
 14. Vlčany – 1 179 (34,74 %)
 15. Okoč – 1 082 (28,44 %)
 16. Nové Zámky – 1 040 (2,46%)
 17. Moldava nad Bodvou – 999 (10,49 %)
 18. Modrany – 942 (65,19 %)
 19. Čierna nad Tisou – 932 (20,06 %)
 20. Chotín – 925 (63,88 %)

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich

upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2001

 1. Silická Jablonica – 88,98 % (226)
 2. Kľúčovec – 85,22 % (317)
 3. Beša – 84,13 % (318)
 4. Malý Kamenec – 80,00 % (388)
 5. Zádiel – 79,14 % (148)
 6. Ižkovce – 77,50 % (93)
 7. Malý Horeš – 77,37 % (889)
 8. Blatná Polianka – 76,84 % (136)
 9. Černochov v 76,75 % (175)
 10. Zádor – 76,24 % (77)
 11. Svätuš – 76,15 % (99)
 12. Bara – 75,30 % (253)
 13. Rašice – 73,57 % (103)
 14. Nová Vieska – 70,84 % (566)
 15. Holiare –70,05 % (297)
 16. Hubovo – 69,48 % (107)
 17. Svätuše – 69,37 % (634)
 18. Strážne – 69,25 % (482)
 19. Malé Ludince – 69,12 % (141)
 20. Rakytník – 68,91 % (164)

Vedenie cirkvi

upraviť

Reformovaná cirkev na Slovensku je jedna z mála reformovaných (kalvínskych) cirkví, na ktorej čele stojí biskup.[chýba zdroj]

Zoznam biskupov RKC

upraviť

Sídlo kancelárie Synody a Biskupského úradu

upraviť

Jókaiho 34
945 01 Komárno
tel: 035/7701826

Externé odkazy

upraviť

Referencie

upraviť
 1. a b Adresár seniorátov [online]. reformata.sk, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 2. Musíme milovať našu Cirkev, veď aj Pán Boh ju má rád [online]. reformata.sk, [cit. 2021-01-25]. Dostupné online.
 3. a b Stručná história Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku [online]. reformata.sk, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 4. http://www.ekumena.sk/Clenovia/rkc.htm
 5. http://www.reformata.sk/data/documents/2013/10/16/Ustava.pdf
 6. a b Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-03-08]. Dostupné online. Archivované 2016-03-09 z originálu.
 7. https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
 8. a b c KIS, Béla A.. Béla A. Kis: Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku [online]. madari.sk, [cit. 2021-01-25]. Dostupné online.
 9. EVA ČOBEJOVÁ. V postavení dvojnásobnej menšiny. SME (Bratislava: Petit Press), 1996-12-23. Dostupné online [cit. 2021-01-25]. ISSN 1335-4418.