Spoločnosť Ježišova

rímskokatolícky rehoľný rád
(Presmerované z Jezuita)

Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu – skratka SJ) alebo Rád jezuitov alebo Jezuiti je najväčší rímskokatolícky rehoľný rád. V súčasnosti má okolo 20 000 členov. Jej činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie. Rehoľníci zo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku si za meno píšu skratku SJ (vo svete sa používa aj SI a v Česku TJ). Táto mužská rehoľa nemá paralelnú ženskú vetvu, hoci sa mylne spája so ženskou Congregatio Jesu.

Spoločnosť Ježišova

znak jezuitského rádu
Základné informácie
Latinský názovSocietas Jesu
Krátky názovSI alebo SJ, predtým: TJ
MottoAd maiorem Dei gloriam
(K väčšej sláve Božej)
Patrónsvätý Jozef
Panna Mária
Vznik1534
1540 (oficiálne schválený pápežom Pavlom III.)
1814 (obnovený pápežom Piom VII.)
Zánik1773 (rozpustený pápežom Klementom XIV.)
Typrehoľný rád
Úlohapôvodne: evanjelizácia, podpora duchovno-intelektuálneho vzdelávania; dnes: misie a pastorácia
Zakladateľsvätý Ignác z Loyoly
svätý František Xaverský
svätý Peter Faber
Šimon Rodrigues
Alfonz Salmerón
Claude Joy
Mikuláš Bobadilla
Paschase Broët
Jakub Laínez
Ján Codure
Sídlo
  • Rím (Borgo San Spirito)
Generálny predstavenýArturo Sosa
Pôsobeniecelosvetová organizácia
Jazyktaliančina, latinčina alebo miestne jazyky
Celkový počet členovpribližne 15 306
Ďalšie informácie
Wikimedia CommonsSpoločnosť Ježišova
Webová stránkahttps://jezuiti.sk/
Bazilika v Loyole. Rodisko sv. Ignáca z Loyoly.

Spoločnosť Ježišovu založil Ignác z Loyoly v roku 1534. Bol prvým hlavným predstaveným rehole, ktorý sa nazýva generál. Rehoľu ústne schválil pápež Pavol III. 3. septembra 1539 a cirkevnoprávne ju potvrdil bulou Regimini militantis Ecclesiae dňa 27. septembra 1540. Spoločnosť Ježišova bola v rokoch 1773 – 1814 po vonkajšom nátlaku (dočasne) zrušená.

Chronológia dejín rehole na Slovensku

upraviť
 
Cirkevnoprávne potvrdenie rehole pápežskou bulou Regimini militantis Ecclesiae.
 
Najznámejší znak Spoločnosti Ježišovej

1491 - 1700

upraviť

1700 - 1900

upraviť

1900 - súčasnosť

upraviť

Charakteristika

upraviť

Vnútornú charakteristiku jezuitov najviac ovplyvňuje Ignácova kniha duchovných cvičení, exercicií. Z nej vychádzajú stanovy rádu. Pôsobnosť jezuitov je kdekoľvek kde ich pošle pápež, ktorému venujú svoj osobitný štvrtý sľub poslušnosti, ktorý pridávajú k zvyčajným trom rehoľným sľubom (chudoby, čistoty a poslušnosti). Najvyšším predstaviteľom rádu je generál, ktorý sa volí doživotne a sídli v Ríme.

Proces prijímania kandidátov začína dvojročným noviciátom, po ktorom novic skladá tri rehoľné sľuby. Definitívne prijatie nastáva po najmenej desiatich rokoch v ráde a po treťom skúšobnom roku. Generálny predstavený dovoľuje väčšine členov zložiť štvrtý sľub (poslušnosť pápežovi).

Vzhľadom na charakter činnosti Spoločnosti Ježišovej sa jej členovia necítia byť viazaní povinnosťou spoločnej modlitby v chóre.

Jezuiti na Slovensku

upraviť
 
Trnavská rezidencia Spoločnosti Ježišovej.

Jezuiti pôsobia v 8 domoch:

Bratislava
Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, kde sídli slovenský provinciál, ktorým je od 11. mája 2014 P. Rudolf Uher SJ.
Úrad prebral od P. Petra Bujka SJ., ktorý zomrel vo veku 45 rokov 3. septembra 2013.
Redakcie časopisov: POSOL, Viera a Život, Jezuiti dnes
Spravovanie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Školastikát Spoločnosti Ježišovej, kde mladí jezuiti sa pripravujú na svoje poslanie
Ivanka pri Dunaji
Duchovné centrum "Loyola"
Komunita seniorov, kde sú starší kňazi a bratia ale aj jezuitskí dobrovoľníci
Trnava
Vydavateľstvo Dobrá kniha, ktorá sa snaží tlačovým apoštolátom ovplyvňovať veriacich
jezuiti v tomto meste sú poverení pastoráciou vysokoškolákov
Piešťany
Exercičný dom Spoločnosti Ježišovej, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
Ružomberok
Noviciát Spoločnosti Ježišovej, kde sa mladí ľudia pripravujú na vstup do Spoločnosti Ježišovej
Jezuiti vypomáhajú v pastorácii vysokoškolákov
Prešov
Exercičný dom sv. Ignáca dom, kde sa dávajú duchovné cvičenia sv. Ignáca
Košice
Internát pre Gymnázium Tomáša Akvinského
Centrum Východ-Západ – prepájanie spirituality východu a západu.

Významné osobnosti

upraviť
 
Sv. Ignác z Loyoly
 
Peter-Hans Kolvenbach
 
kardinál Jorge Mario Bergoglio (neskorší pápež František) v roku 2008
 
kardinál Tomáš Špidlík
 
Arcibiskup Ján Babjak SJ na liturgii v Prešove.

Generálni predstavení

upraviť

Svätí a blahoslavení

upraviť

K 1. januáru 2003 mala Spoločnosť Ježišova vyhlásených 48 svätých (34 mučeníkov a 14 vyznávačov) a 148 blahoslavených (139 mučeníkov a 9 vyznávačov).

Vo svete

upraviť

Na Slovensku

upraviť

Prenesený význam

upraviť

Niekedy je možné sa stretnúť s preneseným slovným spojením „jezuita“ - čo znamená cieľavedomý, dobrý manipulátor, namyslený.

Literatúra

upraviť
  • "Jezuiti : Spoločnosť Ježišova (SJ)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 65-69. ISBN 80-7141-183-3
  • "Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. s. 83-86. ISBN 80-7192-222-6
  • CSONTOS, Ladislav (ed.): Jezuitské školstvo včera a dnes : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 v Trnave. Trnava : Dobrá kniha pre Ústav dejín Trnavskej univerzity a pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2006, 215 s. ISBN 80-7141-545-6

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť