Pastorácia (z latinského slova „pastor“, ktorého význam je pastier) je mnohotvárny súbor činností, ktorými cirkev navonok i dovnútra realizuje svoje poslanie. Spočíva v pôsobení a zabezpečuje duchovnú starostlivosť o ľudí, či už veriacich, alebo neveriacich, v konkrétnych životných podmienkach. Pastoračná činnosť sa môže týkať určitej skupiny osôb (napr. pastorácia mládeže, pastorácia povolaní, pastorácia mládeže, chorých, vojakov, nezamestnaných, rodín) alebo určitých životných situácií (napr. pastorácia v nemocniciach). Pastorácia je odvodená z biblického obrazu Boha, ktorý je Dobrý pastier.[1]

Pastorácia je službou ľuďom a môže spočívať v pomoci, ako pri hľadaní či upevňovaní viery, tak pri riešení najrôznejších životných situácií, ale zahŕňa napríklad aj udeľovanie sviatostí. Problematikou pastorácie sa zaoberá teologický odbor označovaný ako pastorálna teológia. Ťažisko pastoračnej starostlivosti je vo farnostiach; k jej podpore boli v rímskokatolíckej cirkvi po roku 1990 zriadené v jednotlivých diecézach na území Slovenska pastoračné strediská.

Referencie

upraviť
  1. Pastoračné centrum, modra.fara.sk [online]. [Cit. 2019-03-10]. Dostupné online. Archivované 2019-04-01 z originálu.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pastorace na českej Wikipédii.