Michal Lacko

gréckokatolícky kňaz a profesor

Michal Lacko SJ (* 19. január 1920, Krásna nad Hornádom – † 21. marec 1982, Rím) bol gréckokatolícky kňaz, jezuita, vysokoškolský profesor a vzdelanec.

Michal Lacko, SJ
kňaz, profesor
Štát pôsobeniaČesko-Slovensko, Slovensko, Taliansko, Vatikán
Biografické údaje
Narodenie19. január 1920
Krásna nad Hornádom, Slovensko
Úmrtie21. marec 1982 (62 rokov)
Rím, Taliansko
Svätenia
Cirkevgréckokatolícka
Rítusbyzantský
Rehoľník
RehoľaSpoločnosť Ježišova
Večné sľuby15. augusta 1955
Kňaz
Kňazská vysviacka6. máj 1948 (28 rokov)
Rím, Chrám sv. Antona Pustovníka (Russicum)
Alexander Jevreinov

Život upraviť

Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach, počas ktorých býval v jezuitskom internáte, sa v roku 1938 rozhodol vstúpiť do rehole jezuitov. Noviciát absolvoval v Záhrebe, kde sa u neho prebudil záujem o cyrilo-metodskú problematiku.

V roku 1945 odišiel na štúdiá do Ríma, kde bol 6. mája 1948 vysvätený na kňaza v byzantskom obrade biskupom Alexandrom Jevreinovom v Chráme sv. Antona Veľkého pri Pápežskom ruskom kolégiu (Russicum). Keďže sa už nemohol vrátiť na Slovensko, zostal pôsobiť v Ríme a neskôr sa stal profesorom na Pápežskom východnom inštitúte a na Pápežskej Gregorovej univerzite (Gregoriane). Snažil sa pomáhať Slovákom v zahraničí a neúnavne informoval o prenasledovaní kresťanov, najmä gréckokatolíkov, vo vtedajšom Česko-Slovensku. Bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi a členom prípravnej odbornej komisie pre otázky východných cirkví počas Druhého vatikánskeho koncilu. Bol tiež spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a významne sa zaslúžil o zriadenie slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Toronte.

Umrel nečakane 21. marca 1982, pochovaný bol v jezuitskej hrobke na cintoríne Campo Verano. V marci 2002 boli jeho pozostatky prevezené do Košíc a uložené na Cintoríne sv. Rozálie, vedľa hrobu p. Michala Fedora, SJ.

Pomenovali po ňom Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, vysunuté vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Dielo upraviť

Michal Lacko napísal viacero kníh, vydával časopisy pre Slovákov v exile, okrem iného bol dlhý čas editorom Slovak Studies. Jeho najznámejšie diela sú:

  • Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle dokumentov Rímskej kúrie (1953, doktorská práca na univerzite La Sapienza v Ríme)
  • Užhorodská únia karpatských Ruténov s katolíckou cirkvou (1955, doktorská práca na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme)
  • Svätí Cyril a Metod – širokému publiku asi najznámejšia Lackova kniha, vyšla v niekoľkých vydaniach a bola preložená do viacerých jazykov
  • Slovenská bibliografia v zahraničí
  • Michal Lacko bol aj iniciátorom a autorom prvého vydania Oriente Cattolico. Cenni storoci e statistiche o východných cirkvách.
  • Autorsky sa podieľal aj na príprave prvého vydania trojzväzkového diela Handbuch der Ostkirchenkunde.

V jeho publikačnej činnosti je aj mnoho článkov s liturgickou tematikou. Zaslúžil sa aj o reedíciu knižky Chváľme Boha o. Pavla Spišáka po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v roku 1968.

Zdroje upraviť