Congregatio Jesu

Congregatio Jesu (skratka CJ), pred rokom 2003 Inštitút preblahoslavenej Panny Márie (Institutum Beatae Mariae Virginis, skratka IBMV), ľudovo anglické panny, je ženská rehoľná spoločnosť, ktorú založila Angličanka Mary Wardová v Nizozemsku (dnešné Holandsko), v meste Saint-Omer v roku 1609. Meno dostali od ľudí, ktorí ju aj jej spoločníčky jednoducho nazývali „anglické panny“. Tento názov sa prijal aj na pomenovanie rádu. Spolu so sestrami z Loretta (tieto sestry zatiaľ na Slovensku nepôsobia) tvoria jedno rehoľné spoločenstvo.

Sestra Bernadeta CJ pri práci v Exercičnom dome v Piešťanoch. 2002

Vo svojej dobe sa rehoľa chápala ako príliš „novátorská“. Spiritualita, ktorú Mary Wardová prijala od jezuitov, spájala kontempláciu s rôznorodou apoštolskou činnosťou, ktorá bola v dobovom kontexte pre ženy netypická (vzdelávanie dievčat, katechéza, príprava k sviatostiam, pôsobenie v tajnej misii v Anglicku). Preto sa šírilo nepochopenie voči účinkovaniu žien, ktoré sa zriekli klauzúry až nakoniec pápež Urban VIII. v roku 1631 Inštitút Márie Wardovej rozpustil. Na pápežské uznanie si inštitút počkal až do 18. storočia kde prijali názov spoločnosti IBMV. Konštitúcie prevzali od sv. Ignáca z Loyoly v skrátenej verzii. A v júni 2003 sa naplnilo prianie Márie Wardovej: mať v názve meno Ježiš. Na Slovensko prišli v roku 1882.

Provinciálne predstavené na Slovensku
  • Sr. Margitta Absolonová
  • Sr. Antoneta Magdolenová
  • Sr. Ida Viznerová
  • sr. Lucia Pipková CJ (po komunizme)
  • sr. Helena Bugošová CJ
  • sr. Júlia Milčová CJ
  • sr. Helena Bugošová CJ
  • sr. Agnesa Jenčíková CJ (súčasnosť)
Domy CJ na Slovensku (od 1. 9. 2007)
Domy v zahraničí, kde pracujú slovenské sestry CJ

Externé odkazyUpraviť