Smolník (prítok Hnilca)

Smolník je vodný tok na Spiši, preteká územím okresu Gelnica.[1] Je to významný pravostranný prítok Hnilca, má dĺžku 19,7 km a je tokom VI. rádu. Na hornom toku napája údolnú vodnú nádrž Úhorná. Údolie Smolníka je starou baníckou oblasťou, ťažbu rúd tu pripomínajú viaceré haldy a opustené štôlne.

Smolník
potok
Zdrojnica Úhornianske sedlo, Volovské vrchy
Ústie Hnilec
Dĺžka 19,7 km
Povodie Hnilec
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-32-02-041
Číslo recipienta 4-32-02-2175
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň: vo Volovských vrchoch, v podcelku Pipitka, na juhovýchodnej stráni Úhornianskeho sedla (999 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 960 m n. m.

Smer toku: najprv na krátkom úseku na východ, potom po obec Smolník na severovýchod, odtiaľ k ústiu viac na severoseverovýchod

Geomorfologické celky: Volovské vrchy, v pramennej oblasti podcelok Pipitka, potom oddeľuje podcelky Zlatý stôl na západe a Kojšovská hoľa na východe[2]

Prítoky: sprava zo severozápadného svahu Pipitky (1 224,8 m n. m.), zo severozápadného svahu Medvedieho vrchu (964,5 m n. m.), Zimná voda, Veľkokotlinský potok, tri kratšie prítoky spod Štóskeho sedla (798 m n. m.), Hajdovský potok, Holecký potok, Smolnícky potok, Zbojnícky potok, tri kratšie prítoky zo západných strání Hutnej hole (1 093,6 m n. m.); zľava dva prítoky spod Skalky (990,9 m n. m.), z južného svahu Hekerovej (1 259,8 m n. m.), Starý potok, potok z východného svahu Malej Hekerovej (1 089,3 m n. m., je spojený Priechodným kanálom s korytom Bystrého potoka), potok z východného svahu Vtáčieho vrchu (1 044,9 m n. m.), potok z Hajdovej doliny, Mlynovec, prítok spod kóty 850,1 m, prítok z juhovýchodného svahu Košarísk (770,1 m n. m.) a dva prítoky spod kóty 795,7 m v oblasti Nad krížom

Ústie: do Hnilca na území obce Mníšek nad Hnilcom v nadmorskej výške okolo 417 m n. m.

Obce: Úhorná, Smolník, Smolnícka Huta, osada Smolnícka Píla a Mníšek nad Hnilcom[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť