Socializmus

(Presmerované z Socialista)

Socializmus je

  • politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve
  • politické hnutie opierajúce sa o takúto teóriu; v súčasnosti sa delí na:
  • politické zriadenie opierajúce sa o takúto teóriu; formálnejšie v 20. storočí u marxistov-leninistov zriadenie ako druhá fáza vývoja k vlastnému komunizmu (1. ľudová demokracia → 2. socializmus → 3. komunizmus v užšom zmysle [pričom 2. a 3. sa spolu označujú ako komunizmus v širšom zmysle])
Mapa krajín (so súčasnými hranicami), ktoré boli niekedy v minulosti ústavne vyhlásené za socialistické. Farebné odlíšenie podľa dĺžky trvania tohto stavu:
     viac ako 70 rokov
     60 až 69 rokov
     50 až 59 rokov
     40 až 49 rokov
     30 až 39 rokov
     20 až 29 rokov
     menej ako 19 rokov

Prívrženec socializmu alebo člen socialistickej strany sa volá socialista.[1]

Výraz po prvýkrát použili ako pojem na začiatku 19. storočia vo svojich dielach Francúzi Charles Fourier a gróf Henri de Saint-Simon, hoci ich predbehli pokusy Roberta Owena s kooperatívnou kontrolou výroby v jeho dielňach v škótskom New Lanarku po r. 1800.

Takmer o 50 rokov neskôr zrevolucionizoval Karl Marx socialistické politické ideály záverom, že zisk kapitalistu pochádza z vykorisťovania robotníka, a svojím argumentom, že iba pracujúce masy môžu vybudovať socialistickú spoločnosť. Otázka cesty, ktorou by sa mal tento cieľ dosiahnuť, ako aj spôsobu, akým by mal tento proces prebiehať, vyvolali rozpory, na základe ktorých vznikli veľmi rozdielne socialistické strany. V niektorých boli umiernení reformátori, v iných extrémne ľavicoví komunisti, ktorí považovali násilnú revolúciu za jediný spôsob dosiahnutia zmeny. V najrozvinutejších krajinách sa prijali niektoré aspekty socializmu, ako napríklad sociálne zabezpečenie, ale do 90. rokov 20. storočia väčšina čistej ideológie stratila životaschopnosť a socializmus sa stal politickou a sociálnou filozofiou, ktorá zostala spätá s trhovými silami. Prvým štátom s politickým zriadením opierajúcim sa o socialistickú teóriu bolo Rusko v roku 1917, keď sa k moci dostal Lenin. Bolo to po októbrovej revolúcii.

Referencie

upraviť
  1. socialista. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 672.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Socializmus
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Socializmus