Sopečný, alebo aj vulkanický kráter je sopečný útvar, odkiaľ je vyvrhovaná magma v podobe lávových prúdov a vulkanoklastov na povrch. Tvar krátera je približne kruhový, v jeho strede sa nachádza magmatický komín - miesto výstupu magmy z magmatického kozuba. Priemer krátera je značne variabilný, ako aj jeho hĺbka. Ak dôjde pri erupcii k prepadnutiu stien krátera, daný útvar sa nazýva kaldera. Len veľmi málo sopiek je tvorených iba kráterom bez výrazného prevýšenia, ale väčšina z nich má tvar hory s kráterom umiestneným na vrchole. Niekedy sa vyskytujú aj bočné, tzv. parazitické krátery, najmä ak je sopka príliš vysoká a vystupujúca magma si dokáže nájsť cestu na povrch aj inými spôsobmi.

Kráter sopky Etna na Sicílii.

Pozri aj

upraviť