Splavenina sú častice pohybujúce sa vo vodnom toku po dne (angl. bed load).[1] Sú to hrubozrnnejšie častice, ktoré voda strháva, valí alebo posúva po dne koryta, čím dochádza k ich pohybu v smere toku.[2] Je to erozívny materiál, ktorý sa dostáva do pohybu len pri väčších povodniach – naproti tomu plavenina je tvorená jemnozrnnými časticami, ktoré sú trvalou súčasťou vodného toku a pri jeho spomalení sedimentujú. Plavenina sa stáva splaveninou, ak sa hýbe po dne rieky.[3]

Splavenina na dne rieky.

Splavenina sa usadzuje v dolnom toku rieky, kde je sklon toku nižší. Niekedy vytvára náplavový kužeľ. Počas pohybu splaveniny dochádza k jej obrusovaniu a rozpadu, čo má za následok ich klesajúci rozmer v smere toku. Dochádza takisto k ich premene na plaveniny (ak sú častice dostatočne malé), čím sa zvyšuje množstvo plaveniny.[2]

Referencie

upraviť
  1. Šarinová, K., 2016, Procesy na zemskom povrchu. Vysokoškolské skriptá, Univerzita Komenského v Bratislave, 223 s.
  2. a b JENEIOVÁ, Katarína. Hodnotenie plaveninového režimu na slovenských tokoch [online]. Slovenský hydrometeorologický ústav,, 2021, [cit. 2024-05-06]. Dostupné online. Archivované 2024-05-06 z originálu.
  3. 7. PLAVENINY [online]. 2018, [cit. 2024-05-06]. Dostupné online. Archivované 2022-03-02 z originálu.