Spolok slovenských umelcov

Spolok slovenských umelcov bol združenie slovenských umelcov všetkých odvetví. Z iniciatívy Petra Júliusa Kerna bol založený v Martine v roku 1920. Hlavným poslaním bolo združiť všetkých umelcov a usporadúvať výstavy. Po presťahovaní umeleckého života do Bratislavy a vznikom Umeleckej besedy slovenskej jeho význam upadol, až nakoniec v roku 1939 zanikol.

Spolok slovenských umelcov mal tri sekcie: výtvarnú, hudobnú a slovensnú (literárnu). Pôsobili v ňom spisovatelia: Martin Rázus, Vladimír Roy, Štefan Krčméry, Peter Pavol Zgút (písal pod menom Vrbický), Uram Podtatranský, Karol Sidor a Tido J. Gašpar, ktorý bol zároveň aj pokladníkom spolku.