Srdcová astma (asthma cardiale) je ťažká nočná záchvatová dušnosť vznikajúca pri závažnom zlyhaní ľavej srdcovej komory, kedy sa v pľúcach hromadí krv, ktorú ľavá komora nie je schopná prečerpať do veľkého (telového) obehu.

Dušnosť sa zhoršuje v ľahu (kedy sa krv hromadí v pľúcach) a dostavuje sa obvykle niekoľko hodín po zaspatí. Často býva sprevádzaná tiesňou, tachypnoe a pocitom "nedostatku vzduchu". V ťažkých formách môže dôjsť až k rozvoju kardiálneho pľúcneho edému.

Posadením sa ťažkosti zmierňujú (pozri: ortopnoe), vhodné je preto spať s niekoľkými vankúšmi podloženými pod hornou polovicou trupu.

Liečba sa zameriava na srdcové zlyhanie (diuretiká, vazodilatanciá).

Pozri aj upraviť