Vazodilatancium

Vazodilatanciáliečivá, ktoré priamym pôsobením na hladkú svalovinu ciev spôsobujú ich dilatáciu (rozšírenie).

Rozdelenie:

  • Koronárne vazodilatanciá
  • Periférne vazodilatanciá