Status quo ante bellum

Výraz status quo ante bellum (resp. skrátene status quo ante) pochádza z latinčiny a znamená: "stav ako pred konfliktom". Znamená to, že žiadna zo strán nezískava ani nestráca svoje teritórium, ani žiadne ekonomické, alebo politické práva.

Zachovávanie statu quo je jedným zo základných znakov konzervatívnej politiky. Po vojne je možné určiť nové hranice podľa stavu, aký vznikol počas vojny, ale rovnako je možné dohodnúť sa na tom, že sa hranice vrátia do stavu pred vojnou. Taký stav sa označuje ako Status quo ante (bellum)

Pozri aj

upraviť