Stav systému

rozlišovacia stránka

Stav systému môže byť:

  • presne definovaná podmienka alebo vlastnosť systému, ktorú možno rozpoznať, len čo sa znovu objaví[1]
  • v kybernetike: množina definovaných podmienok a údajov, ktoré charakterizujú skúmaný systém a spolu so vstupom systému vymedzujú jeho výstup, pozri stav systému (kybernetika)
  • vo fyzike: súbor nezávislých vlastností skúmanej sústavy opisaných veličinami, ktorých počet a okamžité hodnoty závisia od vonkajších podmienok, pozri stav sústavy

Referencie

upraviť
  1. Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (1999), „stav systému“, FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.