Stredná dĺžka života

Stredná dĺžka života (vo veku x) alebo nádej dožitia (vo veku x) je priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne prežije osoba vo veku x za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia. Najčastejšie sa používa ukazovateľ stredná dĺžka života pri narodení (nádej dožitia pri narodení), teda stredná dĺžka života vo veku 0.

Mapa strednej dĺžky života (roky)

██ nad 80

██ 77,5-80,0

██ 75,0-77,5

██ 72,5-75,0

██ 70,0-72,5

██ 67,5-70,0

██ 65,0-67,5

██ 60-65

██ 55-60

██ 50-55

██ 45-50

██ pod 45

██ nie je známe

Rozlišuje sa pritom pohlavie, ženy sa dožívajú obyčajne o desatinu vyššieho veku. Hodnoty ovplyvňuje stav ekonomiky, zdravotníctva, úroveň kriminality, vojenský stav štátu, životné prostredie a veľa ďalších faktorov.

Externé odkazyUpraviť