Stredná dĺžka života

Stredná dĺžka života (vo veku x) alebo nádej dožitia (vo veku x) je priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne prežije osoba vo veku x za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia. Najčastejšie sa používa ukazovateľ stredná dĺžka života pri narodení (nádej dožitia pri narodení), teda stredná dĺžka života vo veku 0.

Mapa strednej dĺžky života (roky)
     nad 80
     77,5-80,0
     75,0-77,5
     72,5-75,0
     70,0-72,5
     67,5-70,0
     65,0-67,5
     60-65
     55-60
     50-55
     45-50
     pod 45
     nie je známe

Rozlišuje sa pritom pohlavie. Ženy sa dožívajú obyčajne o desatinu vyššieho veku. Hodnoty ovplyvňuje stav ekonomiky, zdravotníctva, úroveň kriminality, vojenský stav štátu, životné prostredie a veľa ďalších faktorov.

Očakávaná dĺžka života pri narodení na Slovensku bola od roku 2014 pre ženy viac ako 80 rokov a pre mužov okolo 73 rokov,[1] čo však znamenalo po prvýkrát nárast nad priemerné očakávanie 77,0 roku.[2] Tento priemer (77 rokov) sa odvtedy u nás udržiaval až do roku 2020.[2] Očakávaná dĺžka života pri narodení na Slovensku od roku 1960 do roku 2020 tak narástla o asi 10 rokov.[3] Údaje Eurostatu z roku 2022 však naznačujú, že nárast strednej dĺžka života sa vo viacerých členských štátoch EÚ zastavil alebo dokonca klesal.[4]

Pandémia COVID-19, ktorá začala v roku 2020, skrátila v priebehu roka 2021 strednú dĺžku života pri narodení takmer v polovici členských štátov EÚ. Najhoršie sú na tom z celej EÚ Slovensko a Bulharsko, kde sa predpokladaná dĺžka života skrátila o 2,2 roka v porovnaní s rokom 2020.[4] Slovensko tak kleslo zo 77,0 v roku 2020 na 74,8 roka (71,3 muži a 78,3 ženy) v roku 2021.[2]

Referencie

upraviť
  1. Enviroportál - životné prostredie online [online]. www.enviroportal.sk, [cit. 2022-02-17]. Dostupné online.
  2. a b c Life expectancy at birth by sex (online data code: TPS00205 ), Source of data: Eurostat [online]. ec.europa.eu, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
  3. Demografické zmeny v Európe — prehľady o jednotlivých krajinách: Slovensko [online]. Eurostat, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
  4. a b JENČOVÁ, Irena. Na Slovensku klesla očakávaná dĺžka života najviac z celej Únie [online]. euractiv.sk, 2022-05-06, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť