Stredná kvadratická odchýlka

rozlišovacia stránka

Stredná kvadratická odchýlka (angl. mean square deviation) môže byť v štatistike:

  • všeobecne: miera nerovnakosti množiny čísiel meraná ako priemer odchýlok vzdialeností týchto čísiel od ťažiska dát, najčastejšie od priemeru týchto čísiel (potom je zhodná s pojmom rozptyl), skr. MS alebo MQ
  • rozptyl (štatistika)
  • smerodajná odchýlka
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.