Stres

rozlišovacia stránka

Stres môže byť:

  • v lekárstve: pojem J Selyeho, nadmerné nešpecifické mimoriadne fyzické alebo psychické zaťaženie pôsobiace na organizmus a reakcia organizmu naň (chlad, choroba, sociálne problémy…), pozri stres (lekárstvo)
  • v psychológii: psychické zaťaženie, resp. stav organizmu, ktorý toto zaťaženie vyvoláva pri mobilizovaní nápravných/obranných dejov, pozri stres (psychológia)
  • v biológii (najmä botanike): zaťaženie organizmu mimoriadne nepriaznivými podmienkami okolitého prostredia, resp. stav organizmu, ktorý toto zaťaženie vyvoláva, pozri stres (biológia)
  • v geológii: orientovaný tlak v zemskej kôre, pozri stres (geológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.