Stres

rozlišovacia stránka

Stres môže byť:

  • v lekárstve: pojem J Selyeho, nadmerné nešpecifické mimoriadne fyzické alebo psychické zaťaženie pôsobiace na organizmus a reakcia organizmu naň (chlad, choroba, sociálne problémy…), pozri stres (lekárstvo)
  • v psychológii: psychické zaťaženie, resp. stav organizmu, ktorý toto zaťaženie vyvoláva pri mobilizovaní nápravných/obranných dejov, pozri stres (psychológia)
  • v biológii (najmä botanike): zaťaženie organizmu mimoriadne nepriaznivými podmienkami okolitého prostredia, resp. stav organizmu, ktorý toto zaťaženie vyvoláva, pozri stres (biológia)
  • v geológii: orientovaný tlak v zemskej kôre, pozri stres (geológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.