Strihanie (delenie)

beztrieskové delenie materiálu, pri ktorom do materiálu z obidvoch strán vnikajú kliny

Strihanie (iné názvy: obyčajné strihanie[1]:, rozstrihovanie[2] ) je beztrieskové rozdeľovanie materiálu, pri ktorom sa jeho väčšie časti oddeľujú od seba. Vo výrobe sa strihanie radí medzi predvýrobné prípravné operácie.

Pákové stolové nožnice
Tabuľové nožnice
Pre iné významy, pozri strihanie.

Princíp strihania upraviť

Pri strihaní do materiálu z obidvoch strán vnikajú kliny strihacieho nástroja (nože). Nože musia mať primeranú pevnosť, tvar a tesný dotyk v mieste strihu. Vôľa medzi ostriami je medzera, veľkosť ktorej závisí od hrúbky strihaného materiálu. Pri veľkej vôli dochádza k deformácii strihaného materiálu, pri malej vôli nedôjde k prestrihnutiu materiálu.

Postup pri strihaní upraviť

 1. voľba nožníc – ručné nožnice sa používajú pri strihaní plechu do hrúbky 0,7 mm, tabuľové nožnice na strihanie hrubších plechov. Ručné aj strojové nožnice sa volia aj podľa tvaru výstrižku /strihanie priameho úseku alebo oblúkov/,
 2. strihanie – pri ručnom strihaní sa materiál pridržiava v ľavej ruke a pravou rukou sa ovládajú nožnice. Pri vystrihovaní nakreslených tvarov sa postupuje tak, aby ryska zostala nezakrytá, necháva sa malý prídavok na dokončenie výstrižku,
 3. dokončenie – pri strihaní vznikajú na spodnej strane výstrižku ostriny, ktoré sa odstránia pilovaním.

Nástroje upraviť

Na strihanie sa používajú tieto druhy nástrojov:

 • nožnice
  • ručné nožnice
  • pákové nožnice
  • tabuľové nožnice (nožnice so sklonenými nožmi) - používajú sa na strihanie materiálov ktorých hrúbka je oveľa menšia oproti ich šírke, napríklad plechov.
 • okružné nožnice - používajú sa na vystrihovanie plechových súčiastok, ktorých okraj je tvorený krivkami. Skladajú sa z dvoch otáčajúcich sa kotúčov, ktoré vťahujú materiál medzi seba a pri tom ho rozstrihujú.
 • kotúčové nožnice - používajú sa na strihanie vodičov a káblov. Skladajú sa z pevného a otočného kotúča, v ktorých sú vyhotovené oproti sebe rezné otvory rôznych priemerov. Strihaný materiál sa prevlečie vhodným otvorom podľa jeho priemeru a otočením posuvného kotúča odstrihne.

Nožnice resp. nože nožníc sa vyrábajú z nástrojových ocelí, v rámci ktorých pre strihanie existuje samostatná trieda B. V závislosti od teploty strihania, tvrdosti a hrúbky strihaných materiálov sa používajú od nelegovaných cez nízkolegované ocele, chrómové ocele s 5 % chrómu, ledeburitické chrómové ocele až po volfrámové ocele. [3]

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. STN 22 6001. Názvosloví technologie tváření kovů (prevzatá ČSN 22 6001).. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1967-8-2. 27 s. (česky)
 2. HLUCHÝ, Miroslav, a kol. Technológia. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1977. 368 s.
 3. MACEK, Karel; ZUNA, Petr; ZILVAR, Václav. Náuka o materiáli III pre 4. ročník SPŠ strojníckych.. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry n.p., 1989. 240 s. ISBN 80-05-00166-5.