Ledeburit je eutektikum metastabilnej sústavy Fe-Fe3C. Nie je to fáza, ale fázová zmes zložená z austenitu a cementitu (Fe3C). Pod mikroskopom sú zreteľné lamelárne štruktúry cementitu. Podiel uhlíka v ledeburite je 4,3 %. Ledeburit je pomerne krehký, má biele lesklé a veľmi tvrdé kryštály.

Pomenovaný je podľa objaviteľa, nemeckého metalurga K. Ledebura.

Pri obsahu uhlíka 4,3 % má zliatina železa najnižšiu teplotu tavenia - 1 147 °C namiesto 1 539 °C pri čistom železe. Preto sa vo vysokých peciach vyrába surové železo so zložením blízko eutektického bodu.

Pozri aj

upraviť