Subakútna apendicitída

Subakútna apendicitída (periapendikulárny absces), (lat. appendicitis subacuta, abscessus periappendicalis, perityphlitis, perityphlitis abscendens) je osobitá forma, alebo komplikácia akútnej apendicitídy, pri ktorej vzniká nahromadenie hnisu v okolí apendixu. Lokalita je absolútne ohraničená zlepením čriev, veľkej predstery a nástenného peritonea. Ochorenie je charakteristickejšie pre detský vek.

EtiológiaUpraviť

Hnisavé ložisko vzniká kolikváciou zápalového periapendikulárneho infiltrátu (perityphlitis), alebo ohraničením hnisu vyliateho pri perforácii apendixu okolitými črevnými kľučkami a predsterou. Vznik je podmienený zníženou peristaltikou čriev a nízkou virulenciou mikroorganizmov (najmä Escherichia coli, anaeróbne baktérie, Bacteroides).

Patologická anatómiaUpraviť

Zápalový komplex sa skladá z konvolútu črevnej kľučky, predstery, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny slepého čreva, v strede ktorého je flegmonózne, alebo gangrenózne zmenený apendix. Podľa pôvodnej polohy apendixu je celý komplex lokalizovaný pelvicky, retrocekálne, mediocekálne, niekedy aj antecekálne.

Klinický priebehUpraviť

Klinická jednotka vychádza z akútnej apendicitídy, ktorá ako katarálny zápal prechádza po 24-48 hodinách klinického priebehu štádiom flegmonózneho zápalu do gangrény. Pri nepodstúpení chirurgickej liečby dochádza k perforácii do voľného peritoneálneho priestoru. Pri vhodných anatomicko-fyziologických pomeroch dochádza k uzatvoreniu ložiska a lokalizácii procesu.

Klinická manifestácia a symptomatológiaUpraviť

Príznaky akútnej apendicitídy prechádzajú do typickej manifestácie, ktorá zahrňuje:

Konzervatívna terapiaUpraviť

Nechirurgická liečba je prísne indikovaná. Dodržuje sa pokoj na lôžku, tekutá diéta. Nutné je časté sledovanie pacienta pre riziko kolikvácie, perforácie a progresie do difúznej peritonitídy. Podívajú sa antiflogistiká a antibiotiká. Liečba trvá 2-3 mesiace. Po ústupe klinických príznakov sa doporučuje kolonoskopia na vylúčenie zhubného ochorenia, ktorá sa môže takýmto spôsobom prejaviť (najmä u starších pacientov).

Chirurgická terapiaUpraviť

  • 1.) Appendectomia á froid (apendektómia za studena) sa vykonáva po 2-3 mesačnej konzervatívnej liečbe. Pri urgentnej laparotómii pre podozrenie z akútnej apendicitídy a následnej peroperačnej zmene diagnózy sa apendektómia nevykonáva, vykoná sa len revízia, alternatívne drenáž abscesovej dutiny (riziko pooperačných komplikácii v zápalom zmenenom teréne).
  • 2.) Evakuácia a drenáž pri laparotómii sa vykonáva ako urgentná operácia pri zhoršení klinického stavu a zväčšení ložiska. Abscesová dutina sa drénuje mäkkým tygonovym drenom. Alternatívne môžeme vykonať cielenú evakuáciu, punkciu a drenáž pod CT, alebo USG kontrolou.
  • 3.) Pri perforácii je indikovaný zákrok, ako pri difúznej peritonitíde.

ZdrojUpraviť

  • Černý J. a kol.: Špeciálna chirurgia (Chirurgia tráviacej rúry). Osveta, Martin, 1996
  • Ohrádka B. a kol.: Špeciálna chirurgia IV. Univerzita Komenského, Bratislava, 1998