Pixel (obrazový bod) pozostáva zo subpixelov (pol bodov).

Zobrazovacie zariadenia nie sú schopné zobrazovať rôzne farebné kanály v rovnakom čase. Riešením je použiť viac subpixelov, z ktorých každý reprezentuje jednotlivý farebný kanál. Napríklad pri LCD monitoroch sa typicky delí každý pixel horizontálne na 3 subpixely (červený, zelený, modrý). Podľa toho akou intenzitou jednotlivé subpixle svietia, vytvoria výslednú farbu pixla.