Jakub mladší

apoštol Ježiša Krista
(Presmerované z Svätý Jakub mladší)

Svätý Jakub mladší alebo Jakub Alfeov (Alfejov) alebo Jakub Menší, syn Alfe(j)ov, apoštol, je biblická postava.

Svätý Jakub mladší, socha v kostole v Portugalsku

Podľa Biblie je jeden z Dvanástich apoštolov Ježiša Krista, mučeník. Jakub mladší bol Alfeovým synom. Často býva stotožňovaný s Jakubom, ktorého matka stála na Kalvárii pod krížom, na ktorom zomieral Ježiš Kristus. Taktiež sa stotožňuje s Jakubom, „Pánovým bratom“, ktorý videl vzkrieseného Krista. Jakub Alfeov sa v kresťanstve pokladá za prvého jeruzalemského biskupa. Taktiež sa považuje za autora Listu sv. Jakuba, jednej z častí Nového zákona.

Tradičným ikonografickým atribútom sv. Jakuba Alfeovho je valchársky kyjak, ktorým mal byť zavraždený po tom, ako ho židovská veľrada odsúdila v roku 62 na smrť ukameňovaním.

V Anglicku je sv. Jakubovi Alfeovmu zasvätených 26 kostolov, často spoločne so sv. Filipom.

Iné projekty upraviť

Literatúra upraviť

  • "Dňa 9. októbra : Svätý apoštol Jakub mladší (Alfejov)." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 520-521. ISBN 80-7165-381-0
  • "Jakub Alfejov, apoštol : 9. október." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 47-48. ISBN 80-967341-1-3