Svacenický jarok

Svacenický jarok je potok na Myjavských kopaniciach, v centrálnej časti okresu Myjava. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 5,4 km a je tokom IV. rádu.

Svacenický jarok
Dĺžka toku 5,4 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň Biele Karpaty
Ústie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-004
Číslo recipienta 4-13-03-1331

Pramení v Bielych Karpatoch východne od kóty 507,9 m a severne od osady Zimovci, v nadmorskej výške približne 460 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na juhovýchod, zľava priberá krátky prítok z osady Páleníkovci a ďalej pokračuje juhojuhovýchodným smerom už v geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina. Následne preteká osadami Škanderovci, Majtánovci, Vachulovci a Kožíkovci, pri posledne menovanej napája dve malé vodné nádrže. Západne od mesta Myjava priberá zľava najprv prítok prameniaci východne od osady Kožíkovci, potom z tej istej strany prítok vznikajúci západne od osady Devánovci a na krátkom úseku tečie severojužným smerom. Napokon sa stáča juhozápadným smerom, podteká cestu II. triedy č. 581 a v blízkosti Turej Lúky ústi v nadmorskej výške cca 308 m n. m. do Myjavy.