Sval očnej štrbiny

Svaly očnej štrbiny sú časť svalov hlavy. Sú to tieto svaly:

  • Očný kruhový sval (musculus orbicularis oculi)

Má niekoľko funkcií vzhľadom na to, že jeho časti môžu pôsobiť samostatne. Rozlišujeme na ňom pars palpebralis, pars orbitalis a pars lacrimalis. Začína sa na processus frontalis maxillae , na ligamentum palpebrale mediale a pars nasalis ossis frontalis. Zužuje a uzatvára štrbinu oka, pars lacrimalis rozširuje slznik (saccus lacrimalis) a pars orbitalis vytvára vrásky vo vonkajšom kútiku oka.

  • Zvrašťovač obočia(musculus corrugator supercilii)

Začína nad sutura nasofrontalis a upína sa do kože čela asi v strede obočia. Svojím sťahom vyvoláva tvorbu zvislých vrások nad koreňom nosa a vznika výraz zamračenosti.

  • Štíhly sval (musculus procerus) sa začína na chrbte nosa a upína sa do kože v oblasti glabelly. Sťahom vzniká vodorovná vráska nad koreňom nosa.

V očnici sa ďalej nachádza 6 svalov, ktoré ovládajú pohyby oka v najrôznejších smeroch.