Svalový epitel je epitel, ktorý obsahuje vo svojej spodine zmrštiteľné vlákna. Vyskytuje sa hlavne u bezstavovcov; u človeka napríklad v očnej dúhovke.