Svitavský potok

Svitavský potok je potok v juhovýchodnej časti okresu Trenčín. Je to ľavostranný prítok Svinice, meria 9,3 km a je tokom VI. rádu.

Svitavský potok
Dĺžka toku 9,7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Bebrava
Prameň Ostrý vrch, Trenčianska vrchovina
Ústie Svinica, Svinná
Hydrologické poradie 4-21-11-153
Číslo recipienta 4-21-11-1116

PrameňUpraviť

Pramení v juhozápadnom výbežku Strážovských vrchoch, v podcelku Trenčianska vrchovina, v časti Ostrý, na severovýchodnom svahu Ostrého vrchu, pod sedlom Lúčky (550 m n. m.) a pri rovnomennej osade, v nadmorskej výške približne 530 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu juhovýchodným smerom, preteká Svitavskou dolinou a postupne sa stáča severojužným smerom na hornom toku. V dolnej časti doliny už tečie juhojuhovýchodným smerom, následne vstupuje do Podunajskej pahorkatiny, do podcelku Nitrianska pahorkatina (časť Bánovská pahorkatina) a severojužným smerom preteká okrajom obce Neporadza na pravom brehu. Pod obcou tečie prechodne juhovýchodným smerom, potom cez lokalitu Matejove Lazy opäť severojužným smerom, severne od obce Svinná mení smer toku na juhojuhovýchod a sprava priberá občasný prítok z lokality Za jelšami. Východne od tejto obce sa napokon stáča na juh, podteká štátnu cestu č. 50 a na východnom okraji intravilánu obce sa v nadmorskej výške cca 233,5 m n. m. vlieva do Svinice.