Priemer: 190 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 1288,28
Excentricita: 0,5524
Inklin. (stupne): 159,409

Sycorax je prirodzený satelit Uránu.