Symboly ZSSR

VlajkaUpraviť

Vlajka Sovietskeho zväzu má červený list, v ktorého hornom rohu je skrížený zlatý kosák a kladivo, nad nimi je zlato lemovaná päťramenná hviezda (rovnaké symboly ako na štátnom znaku). Červená farba symbolizuje proletársku revolúciu, kosák a kladivo zväzok robotníkov a roľníkov v nezávislom štáte pod vedením komunistickej strany, päťramenná hviezda je znamením jednoty a medzinárodnej solidarity pracujúcich všetkých piatich kontinentov. Vlajka bola schválená v roku 1923, definitívne upravená v roku 1924.

Vlajka Pomer strán Obdobie platnosti
  1:4 19221923
  1:2 19231924
  1:2 19241936
  1:2 1936 – 1955
  1:2 1955 – 1991

Vlajky zväzových republíkUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam vlajok republík Sovietskeho zväzu

ZnakyUpraviť

Znaky zväzových republík takisto ako znak Zväzu sovietskych socialistických republík obsahujú kosák a kladivo a červenú hviezdu ktorá symbolizuje komunizmus, tak ako aj vychádzajúce slnko (aj keď v Lotyšskej SSR, kde sa Baltské more nachádza na západe krajiny sa interpretovalo ako zapadajúce slnko), obklopený kotúčom pšenice. Motto ZSSR Proletári všetkých krajín, spojte sa!, bolo na každom znaku v jazyku republiky a v ruskom. Pridané boli okrem toho do znakov jednotlivých republík aj charakteristické motívy, reliéfy, charakteristiky krajiny (kopce, vrchy...), prípadne iné (ekonomika, kultúra a pod).

V tabuľke sú uvedené znaky republík v roku 1987, rok predtým, než jednotlivé republiky začali postupne meniť svoje štátne symboly na súčasné, čo súviselo s rozpadom ZSSR, ktorý bol zavŕšený v roku 1991. Na pravej strane je znak republiky tak, ako ho používajú v súčasnosti. Ako vidieť viaceré ázijské republiky používajú podobné znaky ako za éry ZSSR. Viaceré európske republiky sa vrátili k historickým znakom. Bielorusko používalo tradičnú Pahoniu (znak Litovského veľkovojvodstva) v rokoch 1991 až 1995, kedy sa vrátili k preštylizovanému znaku z éry bývalého Sovietskeho zväzu. Odštiepenecká Podnesterská moldavská republika (Podnestersko), medzinárodne považovaná za časť Moldavska, používa znak Moldavskej SSR (pozri znak Podnesterska).

Republika Emblém Hlavný znak Republikové špecifiká Súčasný znak
Arménska SSR   Štátny znak Arménskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
hrozno  
Štátny znak Arménska
Terénne,
geografické rysy
Ararat
Priemysel
Ornamenty
Azerbajdžanská SSR   Štátny znak Azerbajdžanskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
bavlna  
Štátny znak Azerbajdžanu
Terénne,
geografické rysy
Kaspické more
Priemysel ropná vrtná veža
Ornamenty
Bieloruská SSR   Štátny znak Bieloruskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
ďatelina, ľan  
Štátny znak Bieloruska
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Estónska SSR   Štátny znak Estónskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
borovica  
Štátny znak Estónska
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Gruzínska SSR   Štátny znak Gruzínskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
hrozno  
Štátny znak Gruzínska
Terénne,
geografické rysy
Pohorie Kaukaz
Priemysel
Ornamenty Gruzínske ornamenty so sedemcípou hviezdou z gruzínskeho znaku z roku 1921
Kazašská SSR   Štátny znak Kazašskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
 
Štátny znak Kazachstanu
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Kirgizská SSR   Štátny znak Kirgizskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
bavlna  
Štátny znak Kirgizska
Terénne,
geografické rysy
Pohorie Ťanšan
Priemysel
Ornamenty Kirgizské výšivky
Litovská SSR   Štátny znak Litovskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
dub  
Štátny znak Litvy
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Lotyšská SSR   Štátny znak Lotyšskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
 
Štátny znak Lotyšska
Terénne,
geografické rysy
Baltské more
Priemysel
Ornamenty
Moldavská SSR   Štátny znak Moldavskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
kukurica, hrušky, hrozno  
Štátny znak Moldavska
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Ruská SFSR   Štátny znak Ruskej SFSR Plodiny
(iné ako pšenica)
 
Štátny znak Ruskej federácie
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty baroková kartuša
Tadžická SSR   Štátny znak Tadžickej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
bavlna  
Štátny znak Tadžikistanu
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Turkménska SSR   Štátny znak Turkménskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
bavlna, hrozno  
Štátny znak Turkménska
Terénne,
geografické rysy
Priemysel ropná vrtná veža
Ornamenty gillam detail turkménskeho koberca
Ukrajinská SSR   Štátny znak Ukrajinskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
 
Štátny znak Ukrajiny
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty baroková kartuša
Uzbecká SSR   Štátny znak Uzbeckej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
bavlna  
Štátny znak Uzbekistanu
Terénne,
geografické rysy
Priemysel
Ornamenty
Republiky, ktoré zanikli pred rokom 1991
Karelsko-fínska SSR
(1940 – 1956)
  Štátny znak Karelsko-fínskej SSR Plodiny
(iné ako pšenica)
borovica  
Štátny znak Karelskej republiky
(republika Ruskej federácie)
Terénne,
geografické rysy
Terén Karélie
Priemysel
Ornamenty Karélianské výšivky
Zakaukazská SFSR
(1922 – 1936)
  Štátny znak Zakaukazskej SFSR Plodiny
(iné ako pšenica)
Terénne,
geografické rysy
Vrch Ararat (symbolizujúci Arménsko)
Priemysel
Ornamenty Polmesiac (symbolizujúci Azerbajdžan),
Gruzínske ornamenty (symbolizujúce Gruzínsko)

Pozri ajUpraviť