Štátny znak Sovietskeho zväzu

Coat of arms of the Soviet Union (1956–1991).svg

Štátny znak Sovietskeho zväzu (rus. Государственный герб СССР) bol oficiálny štátny symbol Zväzu sovietskych socialistických republík. Jeho podoba bola zakotvená v Ústave ZSSR.

Heraldickým vyobrazením boli navzájom prekrížené kladivo a kosák na pozadí zemegule vznášajúcej sa v zlatých lúčoch vychádzajúceho slnka a obkolesenej obilnými klasmi, okolo ktorých bola ovinutá červená stuha so zlatým nápisom „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ v jazykoch všetkých zväzových republík (po sedem závitov stuhy na každej strane a rozvinutá časť v spodnej časti). Znak navrchu zakončovala päťramenná červená, zlato orámovaná hviezda.

Štátny znak ZSSR symbolizoval spojenectvo robotníkov a roľníkov, dobrovoľné spojenie rovnoprávnych zväzových republík v jedinom štátnom útvare, rovnoprávnosť všetkých národov a národností a zdôrazňoval ideu medzinárodnej solidarity národov ZSSR s pracujúcimi všetkých krajín sveta.

Obilné klasy symbolizovali sebestačnosť krajiny, slnko – svet komunistických ideí, svetlé zajtrajšky.

História vzniku znakuUpraviť

Prvý štátny znak ZSSR bol potvrdený Ústredným výkonným výborom ZSSR 6. júla 1923. Jeho opis bol zakotvený v Ústave ZSSR z roku 1924. V rokoch 1923 – 1936 nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ bol uvedený v šiestich jazykoch (ruskom, ukrajinskom, bieloruskom, arménskom, gruzínskom a azerbajdžanskom), t. j. v jazykoch krajín, ktoré v roku 1922 vytvorili ZSSR. Počet stúh a nápisov na znaku sa neskôr menil v závislosti na počte zväzových republík – v rokoch 1937 – 1946 znak obsahoval jedenásť stúh, v rokoch 1946 – 1956 šestnásť stúh a od roku 1956 až do zániku ZSSR v roku 1991 pätnásť stúh.

Na jeseň roku 1922 začala prácu komisia na návrhu sovietskej symboliky. 10. januára 1923 Prezídium Ústredného výkonného výboru ZSSR zriadilo komisiu na vyhotoveniu návrhu štátneho znaku a štátnej vlajky ZSSR. Ako hlavné štátne symboly boli určené slnko, kladivo a kosák, a nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“. Vo februári 1923 výtvarník K. I. Dunin-Borkovskij na základe odporúčaní potom vytvoril návrh štátneho znaku ZSSR ako heraldického štítu s kladivom a kosákom.

Na definitívnom stvárnení štátneho znaku sa podieľal ruský sovietsky výtvarník I. I. Dubasov (o. i. je autorom aj viacerých sovietskych štátnych vyznamenaní).

Nápisy na stuhách v jazykoch zväzových republík

Ľavá strana      Pravá strana
turkménsky: Әхли юртларың пролетарлары, бирлешиң (Ähli yurtlaryň proletarlary, birleşiň)! estónsky: Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
tadžicky: Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо, як шавед (Proletarchoi chamai mamlakatcho, jak šaved)! arménsky: Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացե'ք (Proletarner bolor erkrneri, miac’e'k’)
lotyšsky: Visu zemju proletārieši, savienojieties! kirgizsky: Бардык өлкөлөрдүн пролетарлары, бириккиле (Bardyk ölkölördün proletarlary, birikkile)!
litovsky: Visų šalių proletarai, vienykitės! moldavsky: Пролетарь дин тоатe цериле, уници-вэ (Proletari din toate țerile, uniții-vă)!
gruzínsky: პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით (P’rolet’arebo q’vela kveq’nisa, sheertdit)! azerbajdžansky: Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин (Bütün ölkələrin proletarları, birləşin)!
uzbecky: Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз (Butun dunyo proletarlari, birlashingiz)! kazašsky: Барлық елдердің пролетарлары, бірігіңдер (Barlyq elderding proletarlary, birigingder)!
ukrajinsky: Пролетарі всіх країн, єднайтеся (Proletari vsich krajin, jednajtesja)! bielorusky: Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся (Praletaryi usich krajin, jadnajtesja)!
rusky: Пролетарии всех стран, соединяйтесь (Proletari všech stran soediňajtes)!

Štátny znak ZSSR a znaky zväzových republík ZSSRUpraviť

Svoje znaky mali aj všetky zväzové republiky ZSSR; ich vzhľad bol opísaný v ústavách jednotlivých republík. Znaky vychádzali z predlohy štátneho znaku ZSSR; hlavnými heraldickými symbolmi boli preto kladivo a kosák a nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ uvedený okrem ruštiny aj v jazyku konkrétnej zväzovej republiky. Znaky zväzových republík okrem toho obsahovali symboliku, ktorá predstavovala špecifiká každej republiky – symboly prírody, hospodárstva a kultúry.

Autonómne SSR používali znak tej zväzovej republiky, do ktorej administratívne patrili, odlíšený iba nápisom „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ v jazyku autonómnej republiky.

Postavenie štátnej symboliky ZSSR v súčasnostiUpraviť

V súčasnosti je oficiálne používanie symboliky ZSSR (štátnej vlajky a štátneho znaku) zakázané v Česku, Litve, Lotyšsku a v Maďarsku (s výnimkou použitia pre informačné, múzejné a podobné účely). Európsky súd tiež zakázal ich použitie aj v prípade ochranných známok.

Podoby štátneho znakuUpraviť

Iné projektyUpraviť

ZdrojUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Герб СССР na ruskej Wikipédii.