Synkretizmus (gr. synkrétismos) je filozofický pojem spájanie, prekrývanie, prekrytie, skríženie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok. Podľa Lalanda je to umelé miešanie myšlienok alebo téz disparátneho pôvodu.

V modernej religionistike: stotožňovanie, splývanie jednotlivých božstiev (teokrázia) alebo celych náboženských sústav.

V antike sú obdobiami synkretizmu najmä helenizmus, kedy došlo k stotožneniu gréckych a orientálnych predstáv, a rímske cisárstvo, kedy aj s využitím všeobecne rozšírených a prijatých filozofických pojmov a myšlienok vznikali a utvárali sa celé veľké náboženské sústavy gnosticizmus, kresťanstvo, mitraizmus, manicheizmus).

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.