Tabuľa je stabilizovaná kontinentálna oblasť s relatívne rovným, alebo len mierne zvlneným povrchom, súčasť platformy, ktorá je pokrytá hrubšími neoproterozoickými alebo fanerozoickými usadenými horninami. Tabule spoločne so štítmi budujú najstabilnejšie oblasti kontinentálnej zemskej kôry označované ako platformy (v angl. literatúre kratóny)[1] V hlbšom podloží (fundamente) tvoreného prekambrickými (viac než 550 miliónov rokov starými) vyvretými a premenenými horninami, má aj mladšiu sedimentárnu nezvrásnenú pokrývku. Vyznačujú sa dlhodobým tektonickým pokojom, ktorý trvá od začiatku fanerozoika. Na okrajoch môže byť tabuľa ohraničená orogénnymi pásmami. Prehĺbené oblasti, vyplnené väčšími hrúbkami usadených hornín sa na platformách označujú ako aulakogény, sú to zaniknuté riftové oblasti.


Oceánska kôra - vek
     0-20 Ma
     20-65 Ma
     >65 Ma
Pevninská kôra - rozdelenie
     Tabule
     Panvy
     Veľké vulkanické provincie
     Kontinentálny šelf

Referencie upraviť

  1. Petránek, J. Kraton, On-line geologická encyklopedie [online]. www.geology.cz, 2007, [cit. 2008-06-14]. Dostupné online.